Forskningspolitisk gruppe

Høstens viktigste oppgave snart i havn

Akademiet for yngre forskere arbeider for tiden med et spennende og innholdsrikt arbeidsprogram for 2016.

I ukene etter stiftelsen har Akademiet for yngre forskere ikke bare bidratt på seminar og vært på internasjonale samlinger. Akademiet har jobbet med å utarbeide arbeidsprogrammet for 2016. Som en del av prosessen har akademiet arbeidet i to arbeidsgrupper – en for forskningspolitikk og en for forskningsformidling. Arbeidet startet alt på første samling i oktober og nærmer seg nå slutten.

I desember har forskningspolitisk gruppe hatt en samling i Oslo hvor deres planer ble lagt: Smakebiter  inkluderer blant annet videre arbeid med postdoktorprogrammer og en mulig twitterkampanje. Forskningsformidlingsgruppa har arbeidet digitalt har planer om en aktiv akademiblogg, deltagelse på Forskningsdagene og utvikling av konseptet forskningskafé.