Gruppebilde

Høstsamling i Tromsø – viktige vedtak, ny ledelse og gode samtaler rundt leirbålet

20-21. Oktober arrangerte vi vår årlige Høstsamling. Denne gangen var den lagt til vakre Tromsø og dette er første gangen vi arrangerer en samling her. Samlingen bød på flere viktige vedtak og godt faglig påfyll både i konferanserom og rundt leirbålet.

Ny ledelse, nei til skolepenger og ny språkpolitikk

Vi var over 40 medlemmer som hadde tatt turen nordover. Dag 1 ble gjennomført på Radisson BLU i Tromsø sentrum hvor vi tradisjon tro starter med generalforsamling. Av våre viktigste vedtak vedtok vi blant annet nytt arbeidsprogram for 2023, AYF stilte seg mot regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Nytt styre ble også valgt med ny lederduo Nils Hallvard Korsvoll og Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim. Bli bedre kjent med de i denne nettsaken her.

På samlingen diskuterte og vedtok vi vårt nye forslag til språkpolitikk. I dette notatet retter vi søkelyset på norsk språk i akademia og som fagspråk og hvordan bevare dette, men samtidig ivareta at akademia er flerspråklig av natur.

Etter endt samling på dag 1 tok flere av våre medlemmer en tur opp i Fjellheisen med spektakulær utsikt over byen, før vi formelt tok opp våre nye medlemmer på vår høytidelige opptakssermoni etterfulgt av festmiddag på Fiskekompagniet på kvelden.

 

Nils Hallvard Korsvoll og Marte C.W. Solheim vil lede AYF i året som kommer. Foto: David Jensen / AYF.

 

Styret i AYF for perioden 2022-23: F.v. Generalsekretær Bjørn Kristian Danbolt, Irja Ratikainen, Natalia Kucirkova (vara), Marte C.W. Solheim, Nils Hallvard Korsvoll, Kai Arne Hansen, Mari Myksvoll og Nora E.H. Mathé (vara). Foto: David Jensen / AYF.

 

De nye medlemmene som hadde anledning til å delta i Tromsø flankert av vår nye lederduo. T.v. Marte C.W. Solheim, Ingvild Reymert, Ragnhild Jacobsen, Erik S. Dietrichs, Erik Knudsen, Alexander Rothkopf, Dian Liu, Katrine Holter, Nils H. Korsvoll. Foto: Bjørn Kristian Danbolt / AYF.


Gode faglige samlinger om regional utvikling og samisk forskning på UiT Campus

Dag 2 var vi på UiT Campus. Vi fikk besøk av Pro-rektor Camilla Brekke som snakket om kunnskap og regional utvikling. Samlingen ble etterfulgt på fantastiske Árdna – som er senter for samisk forskning. Her hadde vi gode samtaler rundt leirbålet med innledning av blant annet professor Torjer Olsen om forskning på urfolk. Siste fagbolk var erfaringsutveksling hvor avtroppende og nye medlemmer ga perspektiver på AYF og forventninger til tiden fremover.

Foto: David Jensen / AYF.

Vi takker for en strålende samling og ser frem til mye viktig arbeid som skjer ut 2022, og vil få en pangstart med å følge opp vårt nye arbeidsprogram i 2023 når den tid kommer.

Neste samling i AYF vil være på Det Norske Videnskapsakademi i januar.

Samling rundt leirbålet. Foto: David Jensen / AYF.

 

  • Les mer om vårt hvorfor vi sier nei til skolepenger i denne nettsaken her (nettsak kommer)
  • Les mer om vårt notat om språkpolitikk her (nettsak kommer)

 

For presse:

Nils Hallvard Korsvoll
Leder i Akademiet for yngre forskere
Tlf: 411 04 587