Foto: John Trygve Tollefsen

Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein – nytt lederteam i AYF

Ingrid Lossius Falkum ble valgt som ny leder i Akademiet for yngre forskere på vår generalforsamling 15.oktober. Falkum har vært medlem av AYF siden 2017 og jobber til daglig som førsteamanuensis i språkvitenskap og filosofi ved UiO

  • Jeg har en klar ambisjon om at vi i AYF fortsatt skal være en sentral aktør i debatten om norsk forskning. I spørsmål om karriereveier for yngre forskere, midlertidige ansettelser og mangfold i akademia, har AYF, spesielt ved avtroppende leder Sofie Høgestøl, markert oss som en tydelig stemme og vil fortsette å markere oss i året som kommer, sier Falkum

I flere land har den frie forskning blitt satt under politisk press av autoritære ledere

  • Vi vil jobbe for at vitenskapelig kvalitet og sannhetssøken alltid har forrang, og at de viktige beslutningene ikke styres av utenforliggende hensyn som virker forstyrrende for kvaliteten på forskningen. Den pågående COVID19-krisen er påminnelse for oss alle om hvor avgjørende forskning er for samfunnsutviklingen, avslutter Falkum
Ingrid Lossius Falkum
Foto: John Trygve Tollefsen

 

Som ny nestleder har AYF valgt Jonas Stein. Han har vært medlem i AYF siden 2019 og jobber til daglig førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT

  • Vi vil jobbe for at forskeryrket skal oppleves som en forutsigbar og attraktiv karrierevei for unge forskere. Jeg er spesielt bekymret for hvordan COVID19-situasjonen påvirker unge forskeres karrieremuligheter og sørge for at disse ikke glemmes i pandemien vil være viktig for AYF i tiden fremover, sier Stein
Foto: John Trygve Tollefsen

 

De vil ta del i det nye styret i AYF som består av følgende medlemmer:

Åsmund Eikenes, Nils Hallvard Korsvoll, Marte Blikstad-Balas, Malgorzata Cyndeka (førstevara), Knut Vollset (andrevara), Marianne Andenæs (ekstern) og Eirik Holmøyvik (ekstern)

 

Styret tropper på 1. november 2020

Avtroppende leder Sofie Høgestøl og inneværende styre avslutter valgperioden 30.oktober.

Bjørn Kristian Danbolt fortsetter som generalsekretær

Bli bedre kjent med Ingrid og Jonas sin forskning på vår medlemsside.

 

Foto: John Trygve Tollefsen