Skjermbilde 2016-04-04 kl. 21.45.21

Internasjonalt innspill om Open Access og Open Data

Unge akademier i Europa har sammen med Global Young Academy sendt inn innspill til Europakommisjonen om Open Access og Open Data. 

Bakgrunnen for intiativet

En av initiativtakerne til innspillene er Christian Lange fra det unge akademiet i Nederland. Han forteller at initiativet er et resultat av møtet til de unge akademiene i Europa og det verdensomspennende møtet for unge akademier som ble holdt henholdvis Brussel og Stockholm i november 2015. I etterkant av møtene ble en arbeidsgruppe med yngre forskere fra akademiene i Belgia, Nederland, Danmark, Skottland, Polen, NorgeDet globale akademiet og Det europeiske akademiet etablert. Videre forteller Christian at:

«Jeg var spesielt interessert i få fart på dette arbeidet fordi samtaler med flere beslutningstakere i EU gjorde det klart at vi ville stå sterkere dersom vi samlet oss om et felles innspill. Og til min lettelse viste det set at det var mye lettere å jobbe med forskere fra vidt forskjellige land og organisasjoner enn jeg hadde trodd! Det har vært spennende å få de ulike europeiske akademiene til å samle seg om synspunkter og ambisjoner – jeg håper vi får til flere linkende samarbeid senere. Og nå har vi også fått en ny digital plattform for det europeiske nettverket hvor beslutningstagere kan komme i kontakt med oss: www.eya.nu.»

Katrien De Moor har vært Norges representant inn i det internasjonale samarbeidet. Også hun fremhever at det har vært en en veldig positiv opplevelse å være med i det internasjonale arbeidet. Hun poengterer at selv om en ofte møter internasjonale kolleger på faglige konferanser osv., er Open Access sjeldent et tema som diskuteres. Arbeidet mellom de unge akademiene har derfor vært en unik mulighet for å utveksle synspunkter om Open Access med forskere fra forskjellige land og fagområder. Personlig synes at «overgangen til Open Access er veldig viktig og bør fremmes slik at Open Access blir regelen, og ikke unntaket. Likevel medfører Open Access store endringer som får vesentlige konsekvenser – ikke minst for forskerne selv – og som bør tas hensyn til. Målet var derfor å skrive ned noen felles prinsipper og anbefalinger rundt Open Access fra et ungt forskerperspektiv. Innspillet gjør  det mulig for oss å snakke med en tydelig, felles stemme slik at vi kan bli bedre hørt av andre Open Access-aktører«.

Om Open Access-innspillet

De unge akademiene er postitive til Europakommisjonens ønske om å gjøre Open Access eller åpen tilgang til grunnstein i deres politikk om Open Science. Overgangen til Open Access er viktig et verktøy for å gjøre nasjonal og europeisk forskningsresultater tilgjengelig for beslutningstakere så vel som innbyggere som sammen er med å finansiere forskningen. Samtidig løfter innspillene også fram behovet for å få europeiske beslutningstagere til å sikre at Open Access blir en bærekraftig publiseringsform.

Les hele innspillet om Open Access.

Om Open Data-innspillet

De unge akademiene definerer Open Data som all data som er fritt tilgjengelig for eksterne parter til å bruke, lenke og redistribuere slik de ønsker uten noen form for restriksjoner og uavhengig av datatype (akademisk, ikke-akademisk). Open Data trenger økt støtte og bør implementeres som en del av flere forskningsfelt. Det krever store ressurser i form av økonomiske og infrastrukturelle investeringer for å få til en effektiv utvikling og implementering av Open Data. Dette haster i større grad enn med Open Access-feltet som er kommet mye lenger i utviklingen. De unge akademiene anbefaler en trinnvis implementering av Open Data.

Les hele innspillet om Open Data.