Illustrasjon Egon Låstad

Mobilitet i akademia – et liv som nomade?

I forbindelse med frokostseminaret «Mobilitet i akademia – et liv som nomade?» har Akademiet for yngre forskere utformet et oppspill til debatt hvor vi inviterer aktører i sektoren til en bredere og mer nyansert debatt. 

Kort om oppspillet

Akademiet for yngre forskere deler myndighetenes ambisjon om å løfte kvaliteten på norsk forskning ved å stimulere til økt internasjonalt samarbeid. Det er imidlertid avgjørende at vi ikke lar oss forblinde av en tro på ‘mobilitet for mobilitetens skyld’, men snarere opererer med gode, målbare kriterier for reelt internasjonalt samarbeid og samtidig øker bevisstheten om hvordan man kan tilrettelegge for slikt samarbeid i ulike faser av livsløpet.

Les oppspillet til debatt: Mobilitet i akademia – et liv som nomade.

Kort om frokostseminaret

Frokostseminaret er et samarbeid med Forskerforbundet og tematikken følger et av punktene i vårt arbeidsprogram. Vi benytter anledningen til å takke Forskerforbundet for et godt samarbeid og ikke minst innledere Torbjørn Røe Isaksen, Katja Enberg, Petter Aaslestad, Anne Kjersti Fahlvik, Dag Rune Olsen og Audun Lysbakken samt moderator Cathrine Sandnes.

Forskermobilitet

Katja Enberg spiller opp til debatt!