Akademiet for yngre forskere. Foto: John Trygve Tollefsen/AYF

Nestleiar Marte C.W. Solheim ny pro-rektor ved Universitetet i Stavanger

Marte Solheim har av styret i UiS blitt ansatt som ny pro-rektor for innovasjon og samfunn. Vi i Akademiet for yngre forskarar gratulerer! 

Solheim har vært medlem av AYF sida 2019 og er nestleiar hos oss, noe ho vil være fram til 31.oktober i år når styreperioden går ut.  Solheim er til dagleg professor i innovasjonsstudiar på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Ho har bachelorgrad i media (2008) og mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing (2011) frå Høgskulen i Volda og doktorgrad frå UiS (2017) innanfor leiing med søkjelys på innovasjonsfremjande mekanismar. I 2019 vart Solheim tilsett som førsteamanuensis ved UiS.

Ho har dei tre siste åra vore leiar for Senter for innovasjonsforsking og fekk opprykk til professor i fjor.

Solheim er som pro-rektor tilsette for fire år, frå 1. august 2023 til 31. juli 2027. Prorektorane rapporterer til, og har eit nært samarbeid med, rektor Klaus Mohn. Ho vil ta del i rektoratet ved UiS saman med Merete Vadla Madland og Bjørg Oftedal

  • Les heile pressemeldinga til UiS her
  • Les meir om Marte si forskning her 

Kontaktinfo Marte CW Solheim

  • marte.solheim@uis.no / 970 02 235

Fleire Pressebilete finn du på Flickr