AYFs medlemmer okt. 2022. Foto: David Jensen/AYF

Nytt år – nytt arbeidsprogram – nye mål og ambisjoner  

Godt nyttår! Vi ser frem til å ta fatt på et nytt og ambisiøst arbeidsprogram i en spennende og urolig tid  

Vi håper alle har hatt en fin julehøytid. 2022 var for vår del et begivenhetsrikt år med et svært høyt aktivitetsnivå og mange viktige gjennomslag. I 2023 vil vi bygge videre på det gode arbeidet som ble lagt ned i fjor og ser frem til å ta fatt på et spennende og ambisiøst arbeidsprogram. 

Nyttår betyr nytt arbeidsprogram som legger nye mål og ambisjoner for 2023. Dette er også andre arbeidsprogram med innværende strategiperiode. Vi vil blant annet jobbe for sterkere samarbeid med våre søsterakademier internasjonalt, og fortsette å være en viktig og slagkraftig aktør forskningspolitisk og arbeide med nye former for forskningsformidling. Vi skal også være på med å dele ut Lettenprisen for 2023 og være tydelig til stede på Arendalsuka. Arbeidsprogrammet ble vedtatt vår generalforsamling i forbindelse med Høstsamlingen 20-21. oktober i fjor.   

Nedenfor kan du lese hele vårt arbeidsprogram:  

Mål for 2023 

Arbeidsprogrammet for perioden 1. januar – 31. desember 2023 gjenspeiler og konkretiserer de overordnede målene samfunnsengasjement og organisasjon som er satt i forslaget til strategi for 2022–2026:  

Samfunnsengasjement 

AYF skal være en viktig forskningspolitisk aktør og bidra til engasjement i samfunnet for forskning og forskerrollen. Vi har som mål å skape gode arenaer for vitenskap og formidling samt å påvirke politiske prosesser som er av stor betydning for yngre forskere 

AYF skal  

 • Fortsette arbeidet, belyse og foreslå politiske løsninger for å bedre den akademiske friheten både nasjonalt og internasjonalt  
 • Levere høringsuttalelser til sentrale styringsdokumenter i sektoren 
 • Lansere og følge opp AYFs nye språkpolitikk 
 • Gjennomføre en ny nasjonal undersøkelse som kartlegger unge forskeres vilkår i Norge og utarbeide en rapport bygd på denne 
 • Arrangere minst ett arrangement under Arendalsuka, gjerne i samarbeid med andre aktører i norsk akademia, og delta på flere arrangementer.  
 • Bidra til felles opprop i tråd med AYFs vedtatte politikk 
 • Gjennomgå og eventuelt revidere AYFs politiske notater  
 • Delta på seminarer og konferanser i regi av andre akademier for yngre forskere 
 • Arrangere og videreutvikle Young Researchers’ Night på ulike steder i landet 
 • Bidra med forskningsformidling, særlig rettet mot barn og unge 
 • Videreutvikle kanaler for forskningsformidling mot allmennheten 

Organisasjon  

AYF skal være et attraktivt og mangfoldig landsdekkende nettverk for yngre forskere, og en organisasjon med sunn og bærekraftig drift 

AYF skal 

 • Arrangere fire samlinger på ulike steder i landet  
 • Arrangere minst to åpne arrangementer, gjerne i samarbeid med andre aktører 
 • Rekruttere opptil ti nye medlemmer til akademiet (jf. §2.1.) og 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø (§2.2. i vedtektene) 
 • Være en partner i arbeidet med å dele ut Lettenprisen 2023 og sørge for at denne når flest mulig unge forskere både nasjonalt og internasjonalt 
 • Arbeide for synlighet og påvirkningskraft i hele Norge 
 • Styrke AYFs internasjonale arbeid, blant annet ved å være en aktiv samarbeidspartner med andre unge akademier internasjonalt 
 • Delta på minst en internasjonal konferanse og være vertskap for Nordic-Baltic Meeting 
 • Arrangere minst ett alumnitreff  
 • Etterstrebe å gjennomføre samlinger og aktiviteter på en klimavennlig og bærekraftig måte  
 • AYFs medlemmer skal gjennomføre egne lokale og regionale arrangementer, gjerne i samarbeid med andre relevante aktører i sin region 

Les også hele arbeidsprogrammet som PDF  

Vi ser frem til å ta fatt på dette spennende arbeidet. 2022 var et innholdsrikt år på både godt og vondt, men krigen i Ukraina, tøffe økonomiske og urolige tider vil være med oss inn i 2023. Vi håper også at dette blir året hvor vi finner en god løsning på disse store utfordringene. Og som ved tidligere kriser har forskningen spilt en viktig rolle for å komme seg ut av de.  

Godt nytt år! 

På vegne av Akademiet for yngre forskere  

Nils Hallvard og Marte Cecilie   

For presse: 

Nils Hallvard Korsvoll

Leder i Akademiet for yngre forskere

411 04 587 / nils.h.korsvoll@uia.no

Flere pressebilder finner dere i vårt Flickr-album

Fotokrediteringer:

 • Gruppebilde øverst: David Jensen/AYF
 • Bilde av Marte CW Solheim og Nils H. Korsvoll: Bjørn K. Danbolt/AYF