cof

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Akademiet

Statsbudsjettet 2018: Vi setter stor pris på Regjeringens forslag om økt satsning på Akademiet for yngre forskere gjennom en bevilgning på 2.1 millioner i en egen linje (post 71). Dette gir oss tydelige rammer og gjør det mulig å vokse og gjennomføre arbeidsprogrammet vårt. Vi tar opp nye medlemmer på neste akademisamling den 23.-24. oktober og gleder oss til et enda høyere aktivitetsnivå i det kommende året.