Statsbudsjettet 2017

6. oktober ble statsbudsjettet for 2017 lagt fram. Det legges vekt på at regjeringen fortsetter satsningen på forskning og innebærer blant annet en økning på 120 rekrutteringsstillinger og 10 million ekstra til FRIPRO Unge forskertalent

Akademiet for yngre forskere, ved leder Guro Lind og nestleder Anders Schomacker, kommenterer statsbudsjettet slik:

«Det er flott at målet om rekrutteringsstillinger fra Langtidsplanen er i ferd med å nås. Vi er særlig positive på at det satses på stillinger som skal gå til doktorgradsordningene i næringslivet og offentlig sektor. Det er spesielt viktig i en tid hvor vi står overfor omstilling i norsk økonomi.» 

Videre etterlyser ledelsen løftet for unge forskere: «Akademiet skulle gjerne sett at det var en reell satsning på unge forskertalent. FRIPRO Unge Forskertalent er helt avgjørende for å starte en egen forskerkarriere. Ti millioner tilsvarer 2-3 ekstra prosjekter i året. Det holder knapt inflasjonen i sjakk, og smaker ikke av satsning på unge forskere.» 

Samtidig legger ledelsen vekt på at i en tid der mobilitet er mer aktuelt enn noen gang er det pussing at en velger å kutte støtte til utenlandsstipend for studenter. Mobilitet tidlig i karrieren kan være strategisk fordi en ikke står overfor de samme familieutfordringene som senere i karrieren. Se ellers akademiets notat.

Så spørsmålet er om hverdagen statsbudsjettet legger opp holde til å sikre at forskning blir en attraktiv karrierevei for dagens unge.