KUF

Stillingsutlysning: Prosjektkoordinator for Konkurransen Unge Forskere og Lettenprisen

Vil du koordinere både Lettenprisen og en av Norges største konkurranser for videregående elever, samt få en spennende rolle hos en viktig aktør i norsk akademia?  

Akademiet for yngre forskere (AYF) ser etter en ny prosjektkoordinator. AYF er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. AYF består av rundt 40 forskere som holder til over hele landet og forsker på alt fra hjerneaktivitet hos dyr til demokratiets tilstand i Norge.

Fra høsten 2023 har vi overtatt ansvaret for Konkurransen Unge Forskere (KUF). Dette er en landsdekkende og tverrfaglig forskningskonkurranse for primært videregående elever. Konkurransen har over 50 års historie i Norge og Kronprins Haakon er konkurransens høye beskytter. Vinnerne av konkurransen representerer Norge i flere internasjonale konkurranser, blant annet i USA og Europa. Konkurransen ble sist gjennomført i 2022 hvor det deltok 150 elever fra rundt 25 skoler. Forskningsrådet hadde ansvaret for konkurransen ut 2022.

I tillegg vil stillingen ha ansvar for Lettenprisen. Denne prisen deles ut annethvert år og er et samarbeid mellom AYF og Letten Foundation. Lettenprisen har blitt etablert som en viktig pris, spesielt for unge forskere, men vi ser et stort potensialt i å videreutvikle prisen og gjøre den mer kjent.

Stillingen vil ta del i AYF sitt sekretariat. Fra før av består dette av generalsekretær, som også vil bli nærmeste leder, og som du vil jobbe tett med. Du vil også jobbe tett med AYFs valgte ledelse og stillingen vil fylle flere viktige arbeidsoppgaver knyttet til AYF sin kjernevirksomhet og strategiske prioriteringer. Dette inkluderer å delta og bidra i forberedelsene og gjennomføringen av AYFs fire årlige samlinger.

Ansvarsområder:

 • Koordinere det administrative arbeidet knyttet til Konkurransen unge forskere og Lettenprisen og budsjettstyringen av disse.
 • Ha kontakt med skoler og finne nye aktuelle skoler for å delta i konkurransen.
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere til KUF og Lettenprisen.
 • Være sekretær for juryen til KUF.
 • Være sekretær for Lettenprisen sitt styre.
 • Følge vinnerne av KUF på internasjonale konkurranser.
 • Kartlegge og søke flere finansieringskilder for KUF og rapportere til disse.
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av AYFs øvrige arrangementer.
 • Bidra til og få ansvar for øvrige oppgaver i AYF jf. arbeidsprogram og strategi.

AYF ser etter deg som har:

 • Erfaring fra prosjektkoordinering og/eller prosjektledelse.
 • Et stort engasjement for arbeid med ungdom og unge voksne. Erfaring med slikt arbeid vil være en fordel.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Meget gode evner til å jobbe selvstendig og i team.
 • Mastergrad er en fordel, men ikke et krav.
 • Organisasjonserfaring er en fordel.
 • Innsikt i norsk akademia, forskningspolitikk og norsk akademibevegelse er en fordel.
 • Må beherske norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

AYF holder til og har arbeidssted i Det Norske Videnskapsakademi (DNVA) på Skillebekk i Oslo og du vil også bli godt kjent med DNVA sitt sekretariat på rundt 10 personer.

Vi tilbyr

 • En meget spennende og fleksibel stilling med store muligheter for utvikling i 100% stilling.
 • Å jobbe tett med skoler og ungdom over hele landet og være en viktig aktør i at Konkurransen Unge Forskere reetableres og videreutvikles.
 • Jobbe tett med noen av de mest fremragende unge forskere i Norge.
 • Kontorer i det ærverdige Norske Videnskapsakademi på Skillebekk med hyggelige og engasjerte kollegaer.
 • Bli godt kjent og jobbe med noen av landets dyktigste unge forskere.
 • Muligheter for hjemmekontor ved avtale.
 • Lønn etter avtale.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Noe arbeid i helg og kveldstid kan forekomme.

Stillingen er organisert som en «særlig uavhengig stilling». Stillingen er midlertidig frem til 30.12.2024. Mulighet for forlengelse dersom finansiering sikres utover 2024 blir avklart. Noen endringer i stillingen kan forekomme.

Ønsket oppstart: Snarest

Søknadsfrist: 12.11.2023

Søknad sendes inn via Finn.no sin søkerportal 

Les hele annonsen på Finn.no

Kontaktperson:

Bjørn Kristian Danbolt

Generalsekretær i Akademiet for yngre forskere

bjorn.danbolt@yngreforskere.no / tlf: 922 90 263

Bjørn Kristian Danbolt. Foto: John T. Tollefsen
Fra den internasjonale konkurransen for unge forskere i London i 2022. Foto: Anne Riiser/Forskningsrådet

Her kan du lese mer om: