Forskningskvalitet

To høringssvar levert om finansiering og akademisk ytringsfrihet 

I juni har AYF svart på to høringer fra Kunnskapsdepartementet. Les mer om dem her. 

Høring om finansiering av universitet og høyskoler:

Første høringssvar var til ekspertutvalget om finansiering av universitet og høyskoler ledet av Siri Hatlen. De anbefaler å kutte kraftig i tellekantene. Hele deres rapport kan leses på regjeringens nettsider.

Våre anbefalinger er som følger:

  • Vi er i stor grad enig i hovedlinjene som utvalget legger frem. Vårt syn skiller seg derimot på følgende punkter.
  • Det bør være en indikatorer for forskning i finansieringssystemet. Ideelt sett bestående av publiskeringindikator, en indikator for NFR og en indikator for EU.
  • Det bør ikke knyttes finansiering til utviklingsavtalene.

Hele AYFs høringssvar kan leses på Regjeringen sine nettsider. 

Høring om akademisk ytringsfrihet:

Vi har også svart på høringen til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet. Utvalget ble ledet av Anine Kierulf og vår egen AYF-alumni og tidligere leder Sofie Høgestøl har tatt del i utvalget.

Vi har siden november i fjor jobbet mye med denne viktige tematikken. Blant annet sendte vi inn innspill til Kierulf-utvalget i november 2021 og vedtok ny politikk om akademisk frihet på vår vårsamling i mars 2022.

Hele NOU-en kan leses her.

Hele AYFs høringssvar kan leses på regjeringens nettsider.