Mc7Cyb4A

Vafler og politikk – #AYFSpørMinisteren!

Statsministeren har uttalt at «Kunnskap er den nye oljen». Samtidig skal samfunnet gjennom grønn omstilling. Hvordan skal samfunnet klare denne transisjonen? Akademiet for yngre forskere inviterer til forskningspolitisk samtale med Iselin Nybø under Arendalsuka.

Når akademiet møter Nybø, vil vi blant annet diskutere hvilke politiske virkemidler som bør brukes for å oppnå målet om grønn omstilling. Men vi har en hel time til rådighet og ettersom et av våre strategiske mål er å øke det forskningspolitiske engasjementet for yngre forskere lanserer vi kampanjen #AYFSpørMinisteren! Det er din sjanse til å stille forskningspolitiske spørsmål om tema du brenner for – enten det er undervisning, forskningskvalitet, forskerkarrierer eller universiteters styringsform.

Send inn spørsmål til oss på kontakt@akademietforyngreforskere.no – så velger vi ut spørsmål og stiller disse til forskningsministeren under vårt arrangement «Vafler og politikk» på Arendalsuka torsdag 16.11. Angi om du ønsker at spørsmålet skal være anonymt eller med navn. Vi ønsker vel møtt til arrangementet – og er du ikke i Arendal, følg diskusjonen på Twitter!

For mer informasjon om dette og andre arrangement akademiet deltar i på Arendalsuka, sjekk Akadeimet på Arendalsuka.