Vellykket lansering av rapporten Unge forskere i Norge

23. mai lanserte Akademiet for yngre forskere sin nye rapport Unge forskere i Norge. Lanseringen ble markert med debatten The Postdoc Dilemma i Trondheim.

Katrien De Moor fra Akademiet for yngre forskere har ledet arbeidet med analysene fra den nasjonale spørreundersøkelsen rapporten bygger på. Hun presenterte rapporten og deltok i den påfølgende debatten hvor Pål Romundstad (NTNU)Anne Kjersti Fahlvik (Norges forskningsråd), Edgar Lopez  (styremedlem i SiN/medlem i mobilitetsgruppa til Eurodoc), Jon Iddeng (Forskerforbundet). Debatten ble ledet av Nina Røkkum fra DiON.

Flere av deltagerne er involvert i NTNUs pilotprosjekt Postdoc Action og tema for debatten var nettopp de mange dilemmaene postdoktorer står overfor. Hvor lenge skal en bli i akademia? Når er det på tide å dra? Hva slags kompetanse trengs for å komme seg over i andre sektorer?

Hovedfunn fra rapporten

Forskerlivet frister i mindre grad enn før og forskningssektoren må jobbe hardere for å beholde ferdigutdannede forskere. Hvorfor?

  • Usikre arbeidsforhold er en av hovedgrunnene til at under halvparten av yngre forskere ser for seg å jobbe med forskning om ti år og gjør stipendiater skeptiske til å ta fatt på en karriere som har svake og usikre framtidsutsikter
  • Kortsiktig forskningsfinansering påvirker individets egenverd, motivasjon og forskningskvaliteten. Etablerte yngre forskere tynges av den psykiske og sosiale belastningen ved usikker stilling og stadig stress knyttet til å sikre neste prosjekt/stilling. Midlertidighet har negative konsekvenser for forskningskvalitet fordi den gjør det vanskelig å utvikle en selvstendig forskningsprofil og å investere i langsiktige og innovative forskningsprosjekter.

Vi står overfor et utdanningsparadoks som må adresseres

  • De fleste forskere skal tjene bredden i det norske samfunnet. Undersøkelsen tyder på at forskerutdanningen svikter. Mange unge forskere opplever at de ikke er nok rustet til et liv etter forskningen:
    • Over 80% av dagens unge forskere oppgir at de aldri har fått karriereveiledning
    • 3 av 4 unge forskere har ikke fått tilstrekkelig opplæring i og utviklet generiske ferdigheter som gjør dem attraktive for karrierer utenfor forskningssektoren
    • 1 av 3 føler seg enten usikker eller ikke rustet i det hele tatt til å søke en jobb utenfor forskning: Kvinner er mer usikre enn menn og norske forskere er mer usikre enn utlendinger

Vil du vite mer?