Forskningsrådet_foto_Forskningsrådet-1-1068x600

Vi gratulerer Magnus Aronsen med styreverv i Norges Forskningsråd

AYF-medlem og tidligere leder Magnus Aronsen ble i statsråd i går utnevnt som styremedlem i Norges Forskningsråd for perioden 2019-2022.

Magnus Aronsen, nestleder i AYF

Styret er Forskningsrådets øverste organ og er ansvarlig for Forskningsrådets samlede virksomhet. Fra 2019 vil Styret bestå av 11 medlemmer, og ledes av Hilde Tonne og Kenneth Ruud. Norges Forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene i Norge, og fordeler årlig rundt 9 milliarder kroner til norsk forskning og innovasjon.

Magnus Aronsen har gjennom Akademiet for yngre forskere (AYF) vært engasjert i forskningspolitiske problemstillinger særlig knyttet til forskningskvalitet, karriereveier for unge forskere og tverrfaglighet. Aronsen er førsteamanuensis i medisin og har kombinert grunnforskning med innovasjon og samarbeid med næringsliv for å utvikle nye legemidler mot hjertesykdom.

AYF gratulerer Magnus med vervet. Vi er svært fornøyde med at yngre forskere nå får en viktig stemme i et styre som har stor betydning for norsk forskningspolitikk og innovasjon, sier Katerini Storeng, leder i Akademiet for yngre forskere.

Katerini Storeng, leder i AYF, gratulerer Magnus med vervet.