IMG_6559

Vi har vært på samling i Trondheim

I slutten av juni hadde vi sommersamling i Akademiet for yngre forskere.

Vi diskuterte bl.a. forskningspolitikk- og etikk og la planer for det kommende semesteret.

I tillegg arrangerte vi åpen debatt om internasjonalisering, likestilling og mangfold på Cinemateket i Trondheim. Vi rundet av samlingen med sommerfest på Bakke gård med inviterte gjester fra Trondheim og musikalsk innslag ved AYFer Michael Duch.

Tusen takk til Norsk institutt for naturforskning (NINA) for at vi fikk ha samlingen hos dere.

Nestleder i AYF, Magnus Aronsen, presenterte og ledet diskusjon om forskningsvurdering og kvalitet.
Diskusjonen fortsetter inn i lunsjen, her ved AYFerne Anders Schomacker og Marianne Eriksen Hem.
Kjesti Lohne
Vi inviterte til åpen debatt om mangfold i akademia. Arnfinn Midtbøen presenterte ferske tall fra vår siste survey blant yngre forskere i Norge.
Ingeborg Palm Helland ledet debatten.

Samlingen ble rundet av med sommerfest på Bakke gård.