Gardermoen 15.10.2020: Generalforsamling i Akademiet for yngre forskere. Foto: John Trygve Tollefsen / Akademiet for yngre forskere

Vil du bli medlem i Akademiet for yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015. Det er også en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.

Per i dag har Akademiet 44 medlemmer. I oktober trer 14 medlemmer ut av akademiet. I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen, slik at Akademiet vil bestå av 40 yngre forskere som jobber i Norge. 

Hvem er vi på utkikk etter?

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.

Alle forskere er velkommen til å søke. Forskere med bakgrunn fra kunstneriske fag, medisinske fag og industrisektoren oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

  • en unik utviklingsmulighet med et inkluderende, aktivt, tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk, som også samarbeider med et større internasjonalt nettverk for yngre forskere
  • fire årlige samlinger over hele landet
  • mulighet til å aktivt forme en av Norges fremste organisasjoner for yngre forskere
  • mulighet til å ha direkte dialog med de fremste aktørene i norsk akademia og forskningspolitikk

Om søknadsprosessen

For å bli tatt opp som medlem i Akademiet kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret. (Fødselspermisjoner og lengre sykemelding gir aldersfratrekk dersom det foreligger relevant dokumentasjon.) Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av et intervju som vil gjennomføres i august. Etter endt medlemskap tar man del i vår alumniforening.

Medlemskap og opptak i Akademiet er regulert av § 3 i vedtektene våre.

Slik søker du

Send søknad og CV på e-post til bjorn.danbolt@yngreforskere.no. Merk e-posten med «Søknad AYF + ditt navn».

Søknaden skal være maks én (1) side og inneholde en kort beskrivelse av din egen forskning samt hvorfor du ønsker å være en del av Akademiet for yngre forskere og hva du vil bidra med.

CV-en må inneholde fødselsdato og informasjon om eventuelle permisjoner.

Søknadsfrist: 13. juni kl. 23.59

Kontaktperson:

Bjørn Kristian Danbolt
generalsekretær
bjorn.danbolt@yngreforskere.no / tlf. 92 29 02 63

Vil du ha flere gode grunner til hvorfor du bør søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere? I denne nettsaken kan du lese hva sentrale personer i forskningsverdenen forteller om hvorfor man bør søke medlemskap hos oss.