AyfSøk medlemskap2021

Hvorfor søke medlemskap i AYF – ni kjente stemmer gir sine grunner

Nå er det mulig å søke opptak til Akademiet for yngre forskere! Vurderer du å søke medlemskap hos oss?

Les hva kjente stemmer i Akademia sier om hvorfor du bør søke:

Mari Sundli Tveit
Adm. direktør Forskningsrådet


Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden, er å satse på forskning og unge forskere spesielt. Derfor heier vi på AYF og lytter godt til deres perspektiver. Som medlem av AYF får du reell mulighet til å påvirke kursen og fremme betydningen av forskning og kunnskap i samfunnet.

Guro Lind
Leder i Forskerforbundet og tidligere leder av AYF

Jeg vil anbefale alle med engasjement for forskning, forskningspolitikk eller formidling til å melde seg inn i Akademiet for yngre forskere. AYF er et forum for spennende diskusjoner og ikke minst tverrfaglighet på sitt beste. Det er en unik møteplass for unge forskere og et givende nettverk.

Svein Stølen
Rektor, Universitetet i Oslo

– Hva betyr det for UiO å ha medlemmer i Akademiet for yngre forskere?

Jeg er svært glad for AYF som ikke minst gir unge sterke forskere en tydelig stemme i forsknings-Norge. Akademiet for yngre forskere er dessuten en del av et internasjonalt nettverk som gir våre yngre forskere ett nettverk med andre dyktige yngre forskere verden over. I tillegg er jeg opptatt av at våre yngre forskere skal få anerkjennelse og støtte også utenfor UiO. Dermed er Akademiet for yngre forskere et svært viktig forum.

– Hvorfor bør unge forskere søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere?

Fordi forskning handler hva man får til sammen! Gjennom Akademiet for yngre forskere får forskere i starten av sin karriere en unik mulighet til å etablere nettverk, og diskutere forskningen sin og forsknings-politikk på tvers av tradisjonelle disipliner og nasjonaliteter.

Anne Husebekk
Tidligere rektor, Universitetet i Tromsø og tidl. styreleder i Universitets- og høyskolerådet (UHR)

AYF tilbyr unge talentfulle forskere et fellesskap og et diskusjonsforum på tvers av fagbakgrunn og arbeidssted i en periode der forskerkarrieren er under oppbygging. Jeg mener at unge forskere i Tromsø og i hele landet burde gripe sjansen til å møte spennende forskerkolleger, diskutere akademiske spørsmål og forskningspolitikk. AYF er i posisjon til å påvirke fremtidens akademia, og medlemmene kan posisjonere seg til å ta over maktposisjoner i og utenfor våre universiteter.

Margareth Hagen
Rektor ved Universitetet i Bergen

Det solide kunnskapspolitiske arbeidet som gjøres av Akademiet for yngre forskere er viktig for Norge. Jeg håper mange unge forskere fra Universitetet i Bergen vil benytte sjansen til å søke medlemskap i AYF, for slik å bli del av et nasjonalt og flerfaglig fellesskap og den store samtalen om forskningens vilkår. Kunnskapssektoren behøver de unge perspektivene.

Michael Francis Duch
Professor i utøvende musikk, NTNU, medlem av AYF fra 2015-2019

Debatten om kunstnerisk forskning som AY har vært med på å reise har vært svært viktig, og den bør føres videre av AYF i årene som kommer. Jeg vil da oppfordre medlemmer med utøvende kunstnerisk bakgrunn som er opptatt av forskning om å søke.

Sofie Høgestøl
Førsteamanuensis i rettsvitenskap UiO og tidl. leder i Akademiet for yngre forskere

I en tid der kunnskap er under press, føles det utrolig meningsfylt å være en del av et akademi som løfter frem forskningens betydning i samfunnet. AYF medlemskap er også veldig kjekt! Det er en unik mulighet til å bli kjent med unge forskere fra hele Norge og AYF har derfor betydd mye for meg sosialt.

Jan Terje Andersen
Professor – Avdeling for farmakologi

Å få lov til å være med å utgjøre en forskjell har beriket meg både faglig og personlig. AYF har gitt meg et bredere og nyansert perspektiv, rent forskningspolitisk, men også på det personlige plan, hvor jeg har møtt personer som har utfordret meg, og over tid vært med på å forme mine meninger og valg. Det er i dialog det store kan skje.

Ingrid Loss Falkum
Tidligere leder, Akademiet for yngre forskere

AYF er et unikt faglig og fagpolitisk fellesskap der yngre forskere møtes på tvers av disipliner og institusjoner. AYF har gitt meg nye perspektiver, faglig inspirasjon og forskningspolitisk innsikt, i tillegg til å være en viktig sosial arena. Jeg vil på det varmeste anbefale yngre forskere med engasjement for forskningspolitikk og -formidling å søke om opptak i denne fantastiske organisasjonen!

 

Vi håper dette vil inspirere deg i å søke medlemskap! Les mer om hvordan du gjør det her.

Søknadsfrist for 2023 er 11. juni kl.23:59