AYF 2021 Gruppebilde

Vil du bli medlem i Akademiet for yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015. Det er også en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.

Per i dag har Akademiet 40 medlemmer. I oktober trer 8 medlemmer ut av akademiet. I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen, slik at Akademiet vil bestå av rundt 40 yngre forskere som jobber i Norge.

For English translation, press this link, or the UK flag at the top right of the webpage.

Hvem er vi på utkikk etter? 

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke. Arbeidsspråket til AYF er norsk, og det er ønskelig at de som tas opp kan forstå muntlige og skriftlige diskusjoner på norsk.  

I tillegg til ordinære medlemmer, tar vi også imot søknader fra forskere i utlandet, med tilknytning til et norsk forskningsmiljø jf vedtektenes § 2.2. Det kan være opptil 10 utenlandske medlemmer i Akademiet. Marker tydelig i søknaden dersom du anser deg selv som en forsker i henhold til § 2.2.

Vi tilbyr:  

  • en unik utviklingsmulighet med et inkluderende, aktivt, tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk, som også samarbeider med et større internasjonalt nettverk for yngre forskere  
  • fire årlige samlinger over hele landet 
  • mulighet til å aktivt forme en av Norges fremste organisasjoner for yngre forskere 
  • mulighet til å ha direkte dialog med de fremste aktørene i norsk akademia og forskningspolitikk 

Om søknadsprosessen 

For å bli tatt opp som medlem i Akademiet kan du ikke fylle mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer dersom det foreligger relevant dokumentasjon.) Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av et intervju som vil gjennomføres i august. Etter endt medlemskap tar man del i vår alumniforening.  

Medlemskap og opptak i Akademiet er regulert av § 3 i vedtektene våre.   

Slik søker du:

Send søknad og CV på e-post til bjorn.danbolt@yngreforskere.no. Merk e-posten med «Søknad AYF + ditt navn». 

Søknaden skal være maks én (1) side og inneholde en kort beskrivelse av din egen forskning samt hvorfor du ønsker å være en del av Akademiet for yngre forskere og hva du vil bidra med. 

CV-en må inneholde fødselsdato og informasjon om eventuelle permisjoner. 

Søknadsfrist: 19. juni 2022, kl 23:59 

 

Kontaktperson:  

Frem til 19. mai 2022:

Anne Helene Bakke

annehelene@yngreforskere.no / 98 61 39 67

 

Bjørn Kristian Danbolt 

generalsekretær  

bjorn.danbolt@yngreforskere.no / tlf. 92 29 02 63   

 

Flere gode grunner til å søke:

Vil du ha flere gode grunner til hvorfor du bør søke medlemskap i Akademiet for yngre forskere? I denne nettsaken kan du lese hva sentrale personer i forskningsverdenen forteller om hvorfor man bør søke medlemskap hos oss.