IMG_3194

Young Researchers' Conference

13. juni deltok prosjektleder Herdis Hølleland på Young Researchers’ Conference i Brussel. Konferansen var et ledd i Slovakias EU-presidentskap hvor et av deres satsningsområdene er yngre forskere.

Bakgrunn

Konferansen tok utgangspunkt i arbeidet med en deklarasjon (Bratislava Declaration of Young Researchers) for yngre forskere som utformes av en arbeidsgruppe med ti forskere i alderen 18-40 år fra Hellas Irland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige og Tyskland. Gruppen er satt sammen av det slovakiske presidentskapet og Europakommisjonen. Konferansen tok opp tematikk som omfattes i deklarasjonen, men selve resolusjonen vil først legges fram i forbindelse med EUs Informal Competitivenes Council som holdes i Bratislava 18. juli 2016. I forbindelse med utformingen av deklarasjonen er det også gjennomført en undersøkelse blant yngre forskere i regi av YEAR-nettverket. Akademiet for yngre forskere har distribuert undersøkelsen i Norge.

Kort oppsummert

Konferansen besto av tre kortere innlegg av Robert-Jan Smits (Director General, Research and Innovation, European Commission), Valdimír Ŝucha (Director General, Joint Research Centre (JRC), European Commission) og Róbert Redhammer (Rektor, Solvak University of Technology i Bratislava)  fire forskerkafeer hvor deltagere deltok på en kafé samt en paneldebatt som gikk på resolusjonen. Akademiet for yngre forskere deltok på forskingskafeen om forskerkarriere og mobilitet.

Mye av tematikken som ble tatt opp faller godt innenfor det Akademiet for yngre forskere arbeider med – særlig det klare fokuset på behovet for et tverrsektorielt perspektiv. Vi fikk særlig bidratt til å utvide mobilitetsdiskusjonen ved å trekke fram behov for dual career ordninger og finansiering av familiemobilitet og praktiske utfordringer ved retur i relasjon i kjønns- og familieperspektiv.

Vil du vite mer?

Les mer om konferansen.

Les mer om Akademiet for yngre forskere sitt mobilitetsarbeid og tanker om karriereveier.