Gruppebilde 2020

Flere viktige vedtak og møte med statssekretæren – oppsummering fra AYFs høstsamling 2020

Den 15-16.oktober avholdt AYF generalforsamling og høstsamling. Det ble en kombinert fysisk og digital samling hvorav den fysiske delen ble avholdt på Radisson Oslo Airport Gardermoen. På tross av et strengt smittevernregime var det berikende og møtes for første gang fysisk siden Vintersamlingen vi hadde i januar.

Ny ledelse, vedtekter og nye målsetninger for 2021

15. oktober avholdt vi generalforsamling som er AYFs høyeste organ. Dette var den første generalforsamlingen siden vi ble en selvstendig juridisk enhet 1. januar 2020. Generalforsamlingen vedtok blant annet nye vedtekter for organisasjonen. Det ble også en spennende debatt rundt arbeidsprogrammet for 2021. Dette vil vedtas av medlemmene igjen i slutten av året.

Fysisk samling. Foto: John Trygve Tollefsen

Forutsigbare karriereveier, tverrfaglig forskningsformidling og mer internasjonalt samarbeid vil være satsingsområdene til AYF i tiden fremover.

Digital samling. Foto: John Trygve Tollefsen

Generalforsamlingen valgte også nytt styre bestående av Ingrid Lossius Falkum (leder), Jonas Stein (nestleder), Marte Blikstad-Balas, Nils Hallvard Korsvoll, Åsmund Eikenes, Marianne Andenæs (ekstern), Eirik Holmøyvik (ekstern), Malgorzata Cyndecka (førstevara).

Ingrid Lossius Falkum og Jonas Stein. Foto: John Trygve Tollefsen

Les mer om hva den nye lederduoen ønsker i denne nettsaken og i dette intervjuet i Khrono.

Dagen ble avsluttet med en høytidelig opptakssermoni for våre ni nye medlemmer.

 

Besøk av statssekretæren og ideutveksling om tiden fremover

Dag 2 åpnet med besøk av statssekretær for forskning og høyere- utdanning Aase Marthe Johansen Horrigmo hvor temaet karriereveier og øvrige aspekter med det å være ung forsker ble diskutert.

Aase Marthe Johansen Horrigmo. Foto: John Trygve Tollefsen

Dagen gikk videre i gruppearbeid hvor vi la store planer for tiden fremover.

Gruppearbeid. Foto: AYF / Bjørn K. Danbolt

Vi ser frem til en spennende og viktig tid i AYF fremover!