Nye medlemmer 2020

Akademiet for yngre forskere tar opp ni nye medlemmer

Vi har gleden av å meddele at Akademiet for yngre forskere (AYF) har tatt opp ni nye medlemmer. Etter sterk konkurranse med over 60 andre søkere har følgende blitt tatt opp som medlemmer for perioden 2020-2024:

Medlemmene representerer en stor faglig, geografisk og institusjonell bredde og vil tilføre Akademiet nye ideer og perspektiver.

“Vi ser svært frem til å berike akademiet med ni dyktige nye medlemmer. De nye medlemmene vil være en viktig pådriver i å fremme AYF som en tydelig stemme innen fag- og forskningsformidling og videreutvikle oss som organisasjon”.

Sier leder i AYF Sofie Høgestøl

AYF sin medlemsmasse utvides fra 34 til 43 medlemmer.

Du kan bli bedre kjent med våre nye medlemmer på vår medlemsside og ved å trykke på navnene ovenfor.