OSLO 20050920 for statoil
Det norske Videnskapsakademi på Drammensveien i Oslo. 
Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Forskernatt i akademiet

23. september inviterer Akademiet for yngre forskere til ”Forskernatt i akademiet” i de ærverdige lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi. Arrangement er en del av Forskningsdagene. Forskernatt i akademiet byr på et variert program med noe for enhver smak!

Program for ”Forskernatt i akademiet”

Kl. 19:00:   Humoristisk hjerneforedrag

Hjerneforskeren Sophie Scott fra Institute of Cognitive Neuroscience ved University College London i London holder foredraget ”Why we laugh”

Kl. 20:00:   Forskermøter og interaktive aktiviteter

Forskermøter:

På forskernatt møter du blant annet antropolog Katerini Storeng, psykolog Aslak Hjeltnes, biolog Katja Enberg, musikkforsker Alexander Jensenius, lege Magnus Aronsen, og fredsforsker Gudrun Østby. De svarer på hvordan blir man en forsker og hvordan er det å jobbe som forsker?

Forskeraktivitet og forskermøter

Interaktive forskningsaktiviteter:

Hva med å lage DNA-kjeder av eget spytt? Genetiker Guro Lind viser deg hvordan!

Se en demonstrasjon av hvordan demokrati sprer seg? Statsviter Carl Henrik Knutsen tar deg med inn i demokratiets fascinerende verden!

Kl. 21:00    Samfunnsforskere debatterer temaet grenser og migrasjon

Drømmen om det grenseløse Europa så lenge ut til å bli virkelighet. Et stadig tettere integrert og utvidet EU, passfrihet i store deler av kontinentet, Euro-samarbeid og Schengen-avtale pekte – i alle fall for optimistene – i retning av Europa som en føderalstat in spe. I dag ser bildet annerledes ut. Flyktningkrisen i 2015 synliggjorde dype kløfter mellom europeiske land, der manglende vilje til samarbeid og en koordinert håndtering av situasjonen ble fulgt av spørsmål om Flyktningkonvensjonen av 1951 tilhører historiens skraphaug. Samtidig ser høyrepopulistiske partier og skepsis mot Europas eliter ut til å bre om seg i mange land.

Er tilbakevendingen til nasjonal grensekontroll en uunngåelig konsekvens av flyktningsituasjonen, eller er det mulig å tenke seg andre scenarier? Hvilke migrasjonspolitiske grep kan i så fall Europa ta? Hvordan motvirke ytterligere oppblomstring av nasjonalisme og høyrepopulisme, og samtidig ta bekymringene for innvandringens konsekvenser, og elitekritikken som ligger til grunn for denne utviklingen, på alvor? Hvis drømmen om det grenseløse Europa bare var en drøm – hva er alternativet?

Jon Horgen Friberg, doktorgrad i sosiologi og forsker ved Fafo.

Sylo Taraku, statsviter, rådgiver i Agenda og forfatter av boken Innvandringsrealisme – politikkens muligheter i folkevandringens tid. Tidligere generalsekretær i NOAS og underdirektør i UDI.

Vigdis Vevstad, doktorgrad i internasjonal juss og ekspert på asylrett. Rådgiver i Sonconsult, tilknyttet Fafo og gjesteforsker ved Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Anne Britt Djuve, økonom med doktorgrad i statsvitenskap, og forskningssjef ved Fafo

Debatten ledes av akademimedlem, sosiolog og forsker Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning og Akademiet for yngre forskere.

Kl. 22:30    Mingling, lett servering og huskonsert

Akademimedlem og kontrabassist Michael Francis Duch åpner en ny musikalsk verden og viser kunstnerisk utviklingsarbeid i praksis.

Bli med å spre #forskerinspirasjon!

Vårt mål er å gi unge mennesker nære møter med forskere fra ulike fagfelt, vekke interessen for forskning og kanskje inspirere noen til å ta fatt på en forskerkarriere. Hjelp oss å spre forskerinspirasjon ved å dele din historie og inspirasjonstips på sosiale medier under emneknaggen #forskerinspirasjon!

Lyst til å vite mer om historien bak forskernatt? Lese vårt innlegg på forskning.no!

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis, åpent for alle interesserte – fra elever i videregående skole, til studenter, forskere og andre som er interessert i forskning. Påmelding for skoleklasser og større grupper til kontakt@akademietforyngreforskere.no. Ellers er ingen påmelding nødvendig.