AyfAnnonseNyeMedlemmer2024

Vil du bli medlem hos oss? Nå kan du søke medlemskap! Frist 9.juni

Vil du bli medlem hos oss? Nå kan du søke medlemskap! Frist 9.juni 

Link to the English edition of the Call for applications

Velkommen til åpent nettmøte med oss 29.mai kl. 12.00 – les mer og registrer deg her 

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015. Det er også en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.  

Per i dag har Akademiet 41 medlemmer. I oktober trer 9 medlemmer ut av akademiet. I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen og opp til 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø (jf. AYFs vedtekter §2.2.).  

Hvem er vi på utkikk etter? 

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. AYF ønsker å rekruttere medlemmer fra hele landet, fra ulike fagfelt og ulike institusjoner. 

Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke. Arbeidsspråket til AYF er norsk, og det er ønskelig at de som tas opp kan forstå muntlige og skriftlige diskusjoner på norsk.  

Vi tilbyr:  

  • en unik utviklingsmulighet med et inkluderende, aktivt, tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk, som også samarbeider med et større internasjonalt nettverk for yngre forskere  
  • fire årlige samlinger over hele landet 
  • mulighet til å aktivt forme en av Norges fremste organisasjoner for yngre forskere 
  • mulighet til å ha direkte dialog med de fremste aktørene i norsk akademia og forskningspolitikk 

 

Om søknadsprosessen 

For å bli tatt opp som medlem i Akademiet kan du ikke fylle mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer dersom det foreligger relevant dokumentasjon.) Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av et intervju som vil gjennomføres i august. Etter endt medlemskap tar man del i vår alumniforening.  

Medlemskap og opptak i Akademiet er regulert av § 3 i vedtektene våre.   

Slik søker du 

Send søknad og CV på e-post til bjorn.danbolt@yngreforskere.no. Merk e-posten med «Søknad AYF + ditt navn». 

Søknaden skal være maks én (1) side og inneholde en kort beskrivelse av din egen forskning samt hvorfor du ønsker å være en del av Akademiet for yngre forskere og hva du vil bidra med. 

CV-en må inneholde fødselsdato og informasjon om eventuelle permisjoner. Vi oppfordrer til å benytte en standardisert akademisk CV.  

Søknadsfrist: 09. juni kl 23.59 

Har du spørsmål eller lurer på noe?  

Les vår nettsak med “ofte stilte spørsmål” – her får du en oversikt og forhåpentligvis svar på det du lurer på.  

Nye medlemmer på AYFs høstsamling i Trondheim 2023. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
Fra AYFs Høstsamling i Trondheim 19-20.okt. Foto: Sebastian Jacobsen/AYF