Foto sommersamling

Sol og sommersamling på Blindern og Vitenskapsakademiet 

En varm, lærerik- og inspirerende sommersamling med AYFs internasjonale arbeid og akademiske karriereløp på agendaen  

Årets rekordvarme mai-måned ble avsluttet i et Blindern badet i sol. Det var 32 AYF-medlemmer som hadde tatt turen til Universitetet i Oslo og øverste etasje i Lucy Smiths på Blindern.  

AYFs internasjonale arbeid på agendaen  

AYF har et mål om å gjennomgå og lage tydeligere prinsipper for vårt internasjonale arbeid. Vi lot oss inspirere av våre skandinaviske søsterakademier og hadde videohilsen fra Birgitte Pristed, nestleder i Det Unge Akademi i Danmark og en videre presentasjon fra Janina Seubert som er leder av Sveriges Unga Akademi sin internasjonale arbeidsgruppe. Det var lærerikt å høre deres erfaringer og i nordisk ånd ble innleggene holdt på dansk og svensk. Det var videre arbeid i grupper. Vi har som mål om å lage en mer helhetlig internasjonale strategi ila høsten 2024, og vi vil fortsette å ha et meget høyt aktivitetsnivå internasjonalt.  

Les mer om våre siste internasjonale møter som var Nordisk-baltisk møte i København i april og ENYA-møtet i Berlin i mai.  

Birgitte Pristed i Det Unge Akademi hilser AYF. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
Janina Seubert Sveriges Unga Akademi. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

Vurderinger av akademiske karriereløp    

Etter lunsj fikk vi besøk av at meget kompetent panel i Åse Gornitzka (pro-rektor UiO), Ragnar Lie (Seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet (UHR)), Alexander Refsum Jensenius (senterleder for RITMO på UiO og AYF-alumni) og Lars Holden (tidl direktør i både Norsk Regnesentral og Forskningsinstituttenes Fellesarena).  

Tema var vurderinger av akademiske karriereløp i lys av Norwegian Career Assessment Matrix (NOR-CAM)-rammeverket som ble utgitt i 2021. Målet med NOR-CAM er å være en verktøykasse for hvordan vurdere i rekruttering og ansettelser m.m. Etter en grundig innledning fra Ragnar Lie, var den spennende diskusjon med ulike perspektiver fra de andre paneldeltakerne, før flere av AYF-medlemmene hadde mange gode kommentarer.  

Les mer om dette arbeidet på UHR sine nettsider 

Panesamtale om karriereløp. T.v. Feroz Shah, Ragnar Lie, Åse Gornitzka, Alexander Refsum Jensenius og Lars Holden. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

 Sommerfest og alumnitreff på Vitenskapsakademiet  

Senere samme kveld hadde vi gleden av å invitere tidligere medlemmer til Det Norske Vitenskapsakademi. Vi var til sammen litt over 40 stykker hvorav 10 alumni deltok. Å ha en sterk relasjon med våre tidligere medlemmer er viktig for AYF og vi har totalt nå 54 alumni-medlemmer.  

Vi tar med de gode erfaringene fra dette møtet inn i en fin sluttspurt i juni måned før sommerferien i juli. 

God stemning på Det Norske Vitenskapsakademi på kvelden. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
AYFs medlemmer på Sommersamling 2024. Foto: Alexander Jensenius/AYF