Skjermbilde 2023-06-03 kl. 14.37.03

Hva har et medlemskap i AYF betydd for deg og hvorfor bør man søke? – Fire alumni svarer

Nå er det mulig å søke medlemskap i AYF. Men hva kan et medlemskap i AYF tilføre deg og din karriere og hvorfor bør du søke medlemskap? Vi tok en prat med fire alumni om hva AYF har betydd for dem.  

Ingrid Lossius Falkum  

Førsteamanuensis i lingvistikk ved UiO  / Medlem fra 2017-2021 og leder fra 2020-2021  

 1. Hvorfor søkte du medlemskap i AYF?  

Da jeg søkte om medlemskap i 2017 var AYF fortsatt en nyetablert organisasjon som på kort tid hadde fått stort politisk gjennomslag i viktige saker for yngre forskere. Jeg ønsket å være med og bidra til dette arbeidet. 

2. Hva har medlemskapet i AYF gitt deg?  

AYF har gitt meg nye perspektiver, faglig inspirasjon og forskningspolitisk innsikt, i tillegg til å være en viktig sosial arena. Det tverrfaglige nettverket som medlemskapet i AYF ga meg drar jeg fortsatt nytte av både i faglig og forskningspolitisk arbeid. 

 3. Hvorfor bør man søke medlemskap i AYF?  

AYF er et unikt faglig og fagpolitisk fellesskap der yngre forskere møtes på tvers av disipliner og institusjoner. Det opplevdes som et stort privilegium å få være med og bidra til dette. Jeg vil på det varmeste anbefale yngre forskere med engasjement for forskningspolitikk og formidling å søke om opptak i denne fantastiske organisasjonen. 

Ingrid L. Falkum. Foto: John Trygve Tollefsen / Akademiet for yngre forskere

Carl Henrik Knutsen  

Professor i statsvitenskap ved UiO / Medlem av AYF 2015-2019  

1. Hvorfor søkte du medlemskap i AYF? 

Jeg ville bli godt kjent med forskere fra andre fagfelt enn mitt eget, og ønsket å engasjere meg i forskningspolitikk. I tillegg går det jo litt prestisje i å bli valgt inn!

2. Hva har medlemskapet i AYF gitt deg? 

Det har gitt meg gode minner, hyggelige bekjentskaper, et flott nettverk, bedre forståelse for forskningssystemet og for ulike typer forskningsformidling.

3. Hvorfor bør man søke medlemskap i AYF? 

Gode nettverk, innsikt i forskningspolitikk og hvordan forskning fungerer i andre fag, samt mulighet til å påvirke på saker man bryr seg om som engasjert forsker.

Carl Henrik Knutsen. Foto: PRIO 

Solfrid Bratland-Sanda  

Professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge  / Medlem av AYF 2017-2021  

1. Hvorfor søkte du medlemskap i AYF? 

Fordi jeg leste om AYF og tenkte at dette var et nettverk jeg ville bidra i. Det har jeg ikke angret på! 

2. Hva har medlemskapet i AYF gitt deg?

Medlemskapet har gitt meg både økt kompetanse på forskningspolitikk og -formidling, og det har vært helt avgjørende for meg å møte og lære av så mange dyktige og engasjerte yngre forskere fra andre institusjoner og fagfelt enn meg selv.  

3. Hvorfor bør man søke medlemskap i AYF?

Søk medlemskap i AYF fordi AYF har fått en viktig posisjon i forsknings-Norge, og der kan din stemme og ditt engasjement være akkurat det morgendagens forskere i Norge trenger! 

Solfrid Bratland-Sanda. Foto: USN

Arnfinn Haagensen Midtbøen  

Professor i sosiologi ved UiO  / Medlem av AYF fra 2015-2019  

1. Hvorfor søkte du medlemskap i AYF? 

Jeg ville nok ikke søkt hvis jeg ikke hadde blitt oppfordret til det av den daværende direktøren ved Institutt for samfunnsforskning, Ann Helén Bay. Heldigvis våget jeg å stole på hennes dømmekraft, for årene i AYF er noen av de mest interessante og lærerike jeg har opplevd. Jeg håper også andre ledere oppfordrer sine unge forskere til å søke medlemskap i AYF. 

2. Hva har medlemskapet i AYF gitt deg? 

Foruten å representere et kræsjkurs i forskningspolitikk, ga årene i AYF meg viktig innsikt i den enorme bredden som akademia representerer. Vervet har nok også fungert som et springbrett for senere karrieremuligheter. Men først og fremst ga AYF meg muligheten til å bli kjent med fantastiske mennesker fra alle disipliner og over hele landet, og noen nære vennskap jeg vil beholde livet igjennom.  

3. Hvorfor bør man søke medlemskap i AYF?

Hvis du er interessert i det bredere omlandet rundt forskningen – forskningspolitikk, forskningsformidling og forskningens betydning for samfunnsutviklingen – og i tillegg er nysgjerrig på hvordan virkeligheten ser ut fra andre knauser i det akademiske landskapet, bør du søke AYF. Der vil du møte fabelaktige folk, en veldrevet organisasjon og få en stemme som tas på alvor i hele sektoren. 

Arnfinn H. Midtbøen. Foto: UiO

Søknadsfrist er 11.juni kl. 23.59. For mer informasjon blant annet om hvordan sende inn søknad:  

Kontaktperson:  

Bjørn Kristian Danbolt 

Generalsekretær AYF 

Tlf: 922 90 263 / Bjorn.danbolt@yngreforskere.no