nytt-bilde

Når usikkerheten rår

Høsten 2016 gjennomførte Akademiet for yngre forskere og UiODoc en spørreundersøkelse om karriereveier for yngre forskere. 29. november ble noen av funnene presentert under en lunsjdebatt på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. 

Notatet «Når usikkerheten rår. Forskningsledelse og karriereveier for unge forskere» presenterer noen av funnene fra undersøkelsen:

  • Bare halvparten av de yngre forskerne vil anbefale dagens unge å ta fatt på en forskerkarriere
  • Under halvparten ser for seg at de fortsatt er forskere om 10 år
  • Midlertidig ansatte kvinner er mindre tilbøyelige til å se seg selv i forskning om ti år enn midlertidig ansatte menn
  • Menn i midlertidige stillinger tror i større grad enn midlertidig ansatte kvinner at de vil få fast stilling
  • Jo lenger en har vært ansatt i midlertidige stillinger, jo mer problematisk opplever en midlertidigheten.
  • Over 80% av de spurte har ikke fått karriereveiledning.

Les hele notatet Når usikkerheten rår.

Kort om undersøkelsen 

  • 840 unge forskere fra alle typer forskningsinstitusjoner (universitetet, universitetssykehus, høgskoler og forskningsinstitutter) i alle faser av karrieren har svart.
  • En tilsvarende undersøkelse er ikke gjennomført tidligere. Datamaterialet er derfor unikt i norsk sammenheng og gir oss breddeinnsikt om unge forskeres syn på forskerkarrieren.
  • Undersøkelsen er gjennomført av Akademiet for yngre forskere og UiODoc, stipendiatorganisasjonen ved Universitetet i Oslo.

Kort om lunsjdebatten

Guro Lind fra Akademiet for yngre forskere presenterte notatet «Når usikkerheten rår. Forskningsledelse og karriereveier for unge forskere». Deretter stilte Guro til debatt med statsråd Bjørn Haugstad, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet, Petter Aaslestad, leder for Forskerforbundet og Svein Stølen, rektorkandidat ved Universitetet i Oslo til paneldebatt. Sofie Høgestøl fra UiODoc modererer debatten. ​

Mediedekning

thumb_img_4178_1024

Uniforum: Unge forskere har urealistiske forventninger

Uniforum: Statssekretæren ba unge forskere hva de vil ofre

Uniforum: Vi må unngå forstrinnretten

Universitetsavisa: Bare 1 av 2 vil anbefale en forskerkarriere

Khrono: De færreste stipendiater ender opp med fast stilling i akademia

Khrono: Kvinner fraråder forskerkarriere

Aftenposten – kronikk: Karriereusikkerhet tærer på unge forskere.

Dagbladet – kommentar: Kan du både være ung forsker og stifte familie?