AYF på sommersamling på Blindern. Foto: Alexander Jensenius/AYF

God sommer fra oss i Akademiet for yngre forskere

Vi i Akademiet for yngre forskere tar ferie i juli og ønsker dere alle en riktig god sommer. Her er noen tilbakeblikk på alt som har skjedd så langt i år og hva som skjer etter sommeren.  

Tre samlinger med flere prominente gjester  

Vi har arrangert tre av årets fire samlinger. I januar var årets Vintersamling på Det Norske Videnskapsakademi. Her besøkte vi stortinget og fire av medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen i Kari-Anne Jønnes (H), Lise Selnes (Ap), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Grete Wold (SV). Vi hadde og en god skolering i partiprogram fra leder Oline Sæther i Norsk Studentorganisasjon.   

Fra vårt møte på Stortinget med UH-komiteen ifbm Vintersamlingen 17.jan. Foto: Adrian Nielsen / AYF

I mars arrangerte vi vår Vårsamling og for første gang la vi en samling til Høgskolen Innlandet på Hamar. Her var blant annet akademisk lederskap og AYFs internasjonale arbeid på agendaen.   

sommersamlingen i juni var i øverste etasje på Lucy Smiths Hus på Blindern ved Universitetet i Oslo. Her var akademiske karriereveier på agendaen med besøk av blant annet Ragnar Lie fra UHR og Åse Gornitzka på UiO. I tillegg fulgte vi opp AYFs internasjonale arbeid og vi fikk besøk fra Sveriges Unga Akademi og videohilsen fra Det Unge Akademi i Danmark.  Dette ble etterfulgt av en trivelig sommerfest og alumnitreff på Det Norske Videnskapsakademi på kvelden.  

Fra vårsamlingen på Hamar Foto: Bjørn K.Danbolt/AYF
Fra sommersamlingen på Lucy Smiths hus på Blindern. Her videohilsen fra Birgitte Pristed i Det Unge Akademi. Foto: Bjørn K. Danbolt

Konkurransen unge forskere i gang med storstilt markering på Deichman  

I januar overtok vi Konkurransen unge forskere for fullt fra Forskningsrådet. Dette er en landsdekkende forskningskonkurranse for ungdom- og videregående skole. Dette har gjort at vi har kunnet utvide sekretariatet vårt med en person og vi har fått Birger Berge inn som ny prosjektkoordinator. Denne våren har vi blant annet fått på plass en ny logo og nettside, og vi mottok nær 130 påmeldinger og 88 innleverte rapporter. Årets dyktige finalister ble feiret i en storslått finalesermoni 26.april i Deichman Bjørvika med både H.K.H. Kronprins Haakon, Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og Ordfører i Oslo Anne Lindboe tilstede.  

Vi har også deltatt på ISEF som er verdensmesterskapet for unge forskere i Los Angeles og skal delta på EU sin konkurranse til høsten. Vi ser frem til fortsettelsen og utvikle KUF videre og planlegger nå for neste år.    

F.v. Anne Lindboe, H.K.H. Kronprins Haakon og Oddmund L. Hoel på KUF-finalen. Foto: Kjell Erik Egeland/Von Kommunikasjon

Fra Deichmansalen i Bjørvika KUF-finalen 2024. Foto: Kjell Erik Egeland/Von Kommunikasjon

AYF tilstede på internasjonale møtearenaer i både København og Berlin

AYF har vært svært aktive internasjonalt denne våren og blant annet var vi til stede på Det Nordisk Baltiske møtet i København med hele åtte representanter fra AYF i starten av april. I slutten av mai deltok vi på the European Network of Young Academies (ENYA)-møtet i Berlin. Her presenterte vi blant annet Konkurransen unge forskere i en utveksling av Best Practices. 

Fra Nordisk-Baltisk møte i København 2-3.april. Foto: Det Unge Akademi
Fra ENYA og YASAS-møtet i Berlin i mai. Foto: YASAS

Flere høringsinnspill og en viktig stemme i forskningssektoren og innspill til partiprogrammene 

Vi har vært en aktiv stemme i flere av både prosessene og møtearenaene som har vært denne våren. I januar på Kontaktkonferansen til Kunnskapsdepartementet deltok Feroz M. Shah i et av panelene også vært en aktiv bidragsyter på flere møtearenaer, blant annet på Kunnskapsdepartementet sitt seminar om kvalitet i utdanningen tidligere i juni.   

Denne våren har vi og levert innspill til det nasjonale publiseringsutvalget, HK-dir sitt forslag til ny forskrift for rekruttering og andre runde i regjeringens systemmelding.  

Vi har også levert innspill til flere av stortingspartiene som nå utarbeider sine partiprogrammer for neste stortingsperiode 2025-2029. Dette skal vi også følge opp til høsten.    

En begivenhetsrik og aktiv høst  

Nå blir det godt med med ferie, men vi ser frem til en tettpakket og spennende høst. Under Arendalsuka vil vi arrangere et felles debattmøte med Universitets- og høgskolerådet og Store Norske Leksikon 15. august kl. 16.00. Vi skal også delta på flere møter.    

27. september arrangerer vi i forbindelse med Forskningsdagene Young Researchers Night i Bergen, Bodø, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. I oktober ser vi fram til vår tradisjonsrike Høstsamling, hvor vi blant annet tar opp nye medlemmer og velger ny ledelse. I år vil denne gjennomføres i Bergen.

Vi vil også starte opp en ny runde med Konkurransen unge forskere som vil være ila våren 2025, og begynne de første forberedelsene til neste Lettenprisutdeling som vil deles ut i september 2025.  

Det er nok som skjer til høsten også, men først blir det godt med ferie.  

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer!  

Sommerhilsen fra alle oss i Akademiet for yngre forskere  

AYF på Sommersamling på Blindern 31.mai. Foto: Alexander Jensenius/AYF