Statsbudsjett 1

Statsbudsjett 2024: – Stabilt, men savner større forskningsambisjoner

Pressemelding fra Akademiet for yngre forskere om forslag til Statsbudsjett 2024  

Statsbudsjettet for 2024 viderefører kjente føringer fra regjeringen, med vekt på såkalt tillitsreform og desentralisert utdanning. Fjorårets store usikkerhet er borte, men likevel viser budsjettforslaget enn mangel på visjoner og ambisjoner på vegne av norsk forskning.  

“Forsknings- og høyere utdanningsministeren sier de ikke har et mål om å kutte i forskning, og det er jo bra, men AYF ønsker jo at ambisjonsnivået skal ligge et annet sted”, – leder Nils H. Korsvoll. 

“Generelt hørte vi lite om forskning i statsrådens presentasjon, og det var også lite fokus på internasjonalisering”. 

AYF savner også en mer ambisiøs og raus stipendordning for internasjonale studenter utenfor EØS, og vi skulle helst se at hele studieavgiften ble fjernet. 

– Bekymring for videre kutt

I budsjettforslaget er det fortsatt lagt opp til videre nedskalering av virksomheten til Forskningsrådet. Vi er bekymret for signaleffekten av dette og hva det vil gjøre for Forskningsrådets drift og oppgaver på sikt. 

Det er også tankevekkende at flere av ordningene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) utfases, blant annet NORPART og Senter for fremragende utdanning.  

“Vi er i utgangspunktet positive til nedbygging av søknadsveldet, men vi ser samtidig at flere av disse ordningene har vært vellykkede”.  

– Forskning i hele landet

Budsjettet viser tydelig regjeringens mål om høyere utdanning og kompetansebygging i hele landet. I den sammenheng peker AYF på at en slik satsing på desentraliserte utdanninger og styrking av flercampusinstitusjoner også må ha med bygging og styrking av forskningsmiljøene og –infrastrukturen her. 

“AYF og flere av våre medlemmer har lenge påpekt at særlig yngre forskere har andre muligheter til å bygge en forskningskarriere ved de såkalt nye universitetene. For å sikre like vilkår, god forskning og forskningsbasert undervisning ved regjeringens nye utdanningsinitativ er det viktig at også forskningen er med i bildet”, melder Korsvoll. 

– Videre finansiering av AYF

Til slutt er vi glade for at regjeringen foreslår å videre føre finansieringen av AYF, og flere av tiltakene for sektoren og forskning som vi er en del av, som Young CAS Fellow-ordningen og Kif-komiteen. 

“Vi takker for tilliten og skal fortsette å være en samtalepartner og kritisk røst i forskningspolitikken også videre”, Nils H. Korsvoll.  

AYF på plass i vandrehallen i Stortinget. F.v. generalsekretær Bjørn K. Danbolt og leder Nils H. Korsvoll
Nils H. Korsvoll i intervju med Khrono. Se intervjuet fra direktesending fra vandrehallen i Stortinget her (fra 20 min ut i videoen) (T.v. i bildet Tove Lie – redaktør i Khrono) 

For presse:  

Nils Hallvard Korsvoll 

Leder i Akademiet for yngre forskere 

Tlf: 411 04 587

Nils. H. Korsvoll. Foto: Akademiet for yngre forskere

For flere pressebilder kan ses på Flickr.