5S4A6437

Vi har valgt nytt styre og ledelse

Det nye styret består av Guro Busterud, Kyrre Emblem, Magnus Aronsen, Katerini Storeng, Solfrid Bratland-Sanda og Terje Lohndal.

Ny ledelse i AYF

Katerini Storeng er valgt som leder for AYF. Hun forsker på global helsepolitikk ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo. Katerini har vært medlem i AYF siden oppstarten i 2015, og vil lede styret det kommende året.

Magnus Aronsen er valgt som nestleder for AYF. Han forsker på hjertesykdommer og har vært medlem i AYF siden oppstarten i 2015, og har det siste året vært styreleder. Han er nå valgt som nestleder.

Som ledelse vil vi jobbe for å øke forskningspolitisk engasjement blant yngre forskere rundt om i landet, og sørge for at Akademiet for yngre forskere løfter de store debattene om forskningskvalitet, åpen forsking og, ikke minst, forskeres rolle og ansvar i samfunnsutviklingen, forteller Katerini og Magnus.

Samtidig vil vi sørge for at det legges til rette for bærekraftig og robust drift slik at Akademiet for yngre forskere blir en selvfornyende og aktiv organisasjon for framtiden, fortsetter de.

Katerini Storeng og Magnus Aronsen er valgt som leder og nestleder i AYF.

Styremedlemmer

AYFs generalforsamling

25. – 26. oktober holdt vi generalforsamling på Solstrand i Bergen. Da ble nytt styre og styremedlemmer valgt, i tillegg til at 8 nye medlemmer høytidelig ble ønsket velkommen.

Til sammen har vi nå 42 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.

Les mer om hvordan AYF er organisert.