Velkommen til

Akademiet for Yngre forskere

En tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.

Om Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere ble stiftet 29.10.2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Mer om Akademiet for yngre forskere

Møt medlemmene

Bli bedre kjent med våre 34 medlemmer.

Møt medlemmene

Spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål, eller du har andre forespørsler så kan du ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Siste nyheter:

Letten Prize

Lettenprisen – en ny pris for det 21. århundrets forskning

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen for yngre forskere. Prisen er på hele 2 millioner norske kroner og skal deles ut annet hvert år. Fristen er 31. Mai 2018. Til tross for at forskning er essensielt for å løse globale utfordringer, er det ikke alltid forskningen og […]

[ les mer ]

Ny arbeidsplan for 2018

Akademiet for yngre forskere har nå utarbeidet et nytt arbeidsprogram for 2018. Arbeidsprogrammet har som formål å sikre at akademiets formålsparagraf og strategiske målsetninger oppfylles. Arbeidsprogrammet for 2018 er todelt. Første del presenterer akademiets mål for årets arbeidsfelter innen forskningspolitikk og forskningsformidling. Andre del er en tiltaksplan hvor de konkrete tiltakene for hvert arbeidsfelt listes. […]

[ les mer ]

Akademimedlem valgt inn som vara i Nobelkomiteen

Akademiet for yngre forskere er svært glade og stolte over at ett av våre medlemmer, Sofie A.E. Høgestøl, er valgt inn som 3. vara i den norske Nobelkomite. Valg av nye medlemmer til komiteen ble vedtatt i Stortinget fredag 8. desember. Sofie ble tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere 23. oktober i år og har tidligere […]

[ les mer ]