Velkommen til

Akademiet for Yngre forskere

En tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.

Om Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere ble stiftet 29.10.2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Mer om Akademiet for yngre forskere

Møt medlemmene

Bli bedre kjent med våre 34 medlemmer.

Møt medlemmene

Spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål, eller du har andre forespørsler så kan du ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Siste nyheter:

Ny arbeidsplan for 2018

Akademiet for yngre forskere har nå utarbeidet et nytt arbeidsprogram for 2018. Arbeidsprogrammet har som formål å sikre at akademiets formålsparagraf og strategiske målsetninger oppfylles. Arbeidsprogrammet for 2018 er todelt. Første del presenterer akademiets mål for årets arbeidsfelter innen forskningspolitikk og forskningsformidling. Andre del er en tiltaksplan hvor de konkrete tiltakene for hvert arbeidsfelt listes. […]

[ les mer ]

Akademimedlem valgt inn som vara i Nobelkomiteen

Akademiet for yngre forskere er svært glade og stolte over at ett av våre medlemmer, Sofie A.E. Høgestøl, er valgt inn som 3. vara i den norske Nobelkomite. Valg av nye medlemmer til komiteen ble vedtatt i Stortinget fredag 8. desember. Sofie ble tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere 23. oktober i år og har tidligere […]

[ les mer ]

14 nye medlemmer i Akademiet for yngre forskere

Den 23. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 14 nye medlemmer. Til sammen har Akademiet nå 34 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard. Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med visjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Akademiet søker å være tverrfaglig og tverrsektorielt […]

[ les mer ]