AYFs medlemmer på Vårsamlingen 2023. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF

God sommer fra oss i AYF    

Vi i Akademiet for yngre forskere tar ferie i juli og ønsker dere alle en riktig god sommer. Her er noen tilbakeblikk på alt som har skjedd så langt i år og hva som skjer etter sommeren.  

Tre samlinger med flere prominente gjester  

Vi har arrangert tre av årets fire samlinger. I januar var årets Vintersamling på Det Norske Videnskapsakademi. Her fikk vi besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.  

I mars arrangerte vi vår Vårsamling og for første gang la vi en samling i Kristiansand. Vi fikk besøk av styreleder i Universitets- og høgskolerådet Sunniva Whittaker, og mangfold og forskningsformidling var tema for samlingen.  

sommersamlingen i juni var vi også på et nytt sted. For første gang la vi en samling til Politihøgskolen i Oslo og viktigheten av forskningen for å skape bedre rutiner iblant annet avhørsteknikk var noen av temaene som ble tatt opp.   

Besøk av Ola Borten Moe under vår Vintersamling. Foto: Anne Helene Bakke/AYF
AYFs medlemmer på Vårsamlingen i Kristiansand, mars 2023. Foto: Bjørn K. Danbolt/AYF
AYFs medlemmer på sommersamlingen på Politihøgskolen, juni 2023

Flere internasjonale møtearenaer og opprop  

AYF har vært svært aktive internasjonalt denne våren og blant annet var vi til stede på the European Network of Young Academies (ENYA)-møtet i Stockholm i starten av mai. Her var akademisk frihet i fokus. I juni deltok vi også på Global Young Academy sin årskonferanse i Kigali hvor over 100 unge akademikere fra hele verden hadde tatt turen til Rwandas hovedstad.   

Deltagere på ENYA-møtet i Stockholm i mai. Foto: Sveriges Unga Akademi
AYF-delegasjonen på GYA-årsmøtet: F.v. Bjørn K. Danbolt, Salwa Suliman og Natalia Kucirkova. Foto: AYF

Ny språkpolitikk og en aktiv stemme i den forskningspolitiske debatten.  

I januar lanserte vi vår nye politikk for språk- og språkbruk i akademia. Dette har vært et viktig dokument for oss i en tid hvor regjeringen har foreslått en ny handlingsplan for norsk fagspråk. I tillegg vil vi i år revidere våre politiske notater. Vi har også vært en viktig stemme i det offentlige ordskiftet og har så langt i år hatt over 60 presseoppslag.  

Nå i starten av juli signerte vi et felles opprop hvor vi utrykker bekymring for utvikling i nordisk forskningspolitikk sammen med våre søsterakademier i Sverige, Danmark og Finland.  

Nils Hallvard Korsvoll og Akademiet for yngre forskere meiner handlingsplanen skuslar bort eit høve til å heve blikket og ambisjonane for debatten kring norsk fagspråk. Her talar Korsvoll under Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i januar.
AYF-leder Nils Hallvard Korsvoll med innlegg under Kontaktkonferansen til Kunnskapsdep. i januar. Foto Jørgen Svarstad/Khrono

En begivenhetsrik og aktiv høst  

Nå blir det deilig med ferie, men vi ser frem til en tettpakket og spennende høst. Det er flere viktige prosesser som skjer i sektoren med høringsfrister til høsten. Under Arendalsuka vil vi arrangere et felles debattmøte med Det Norske Vitenskaps-Akademi og Universitets- og høgskolerådet 17. august.  

7. september vil Lettenprisen deles ut til Dr. Paula Moraga. Vi ser også fram til å være vertskap for Det Nordisk-Baltiske Møtet hvor de unge akademiene i Norden og Baltikum vil delta som vil arrangeres dagen etter. 

29. september arrangerer vi i forbindelse med Forskningsdagene – Young Researchers Night i Bergen, Bodø, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. I oktober ser vi fram til vår tradisjonsrike Høstsamling, hvor vi blant annet tar opp nye medlemmer og velger ny ledelse. I år vil denne gjennomføres i Trondheim. 

Det er nok som skjer til høsten også, men først blir det godt med ferie.  

Vi ser fram til å arrangere debatt sammen med DNVA og UHR under Arendalsuka. 

 

Vi ser fram til å hedre Lettenprisvinner Paula Moraga 7.september. Collage: Egon Låstad

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer!  

Sommerhilsen fra alle oss i Akademiet for yngre forskere  

AYFs medlemmer på Vintersamling på DNVA. Foto: Anne Helene Bakke/AYF