Alumni

Tidligere medlemmer i Akademiet for yngre forskere.

Alle medlemmer
  • Alle medlemmer
  • Midt / Nord
  • Øst
  • Sør / Vest

Marie E. Rognes

Les mer

Marta Bivand Erdal

Les mer

Marte Blikstad-Balas

Les mer

Michael Francis Duch

Les mer

Monica Aas

Les mer

Morten Jerven

Les mer

Simen Kvaal

Les mer

Sofie A. E. Høgestøl

Les mer

Solfrid Bratland-Sanda

Les mer

Stefka G. Eriksen

Les mer