AyfNyeMedlemmer2021

Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer

Vi har gleden av å meddele at Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer. I år var det sterk konkurranse med nærmere 60 søkere. I denne saken kan du bli bedre kjent med våre nye medlemmer for perioden 2021-2025.

Medlemmene representerer en stor faglig og institusjonell bredde og vil tilføre AYF nye ideer og perspektiver. Våre nye medlemmer arbeider ved utdannings- og forskningsinstitusjoner over hele landet – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Her kan du lese kort om hvert medlem:

 

Astrid Marie Jorde Sandsør

Samfunsøkonom ved Universitetet i Oslo og NIFU

«For å løse samfunnsutfordringer blir det stadig viktigere å samarbeide på tvers av fagfelt, og AYF skaper en slik møteplass for yngre forskere. Jeg ser veldig frem til å bidra til denne møteplassen og ønsker også å jobbe for å endre strukturelle forhold kan skape unødvendige hindringer for unge forskere.»

Bli bedre kjent med Astrid Marie sin forskning på vår medlemsside.

Astrid Marie Jorde Sandsør. Foto: UiO.

 

Bjarte Aarmo Lund

Kjemiker ved UiT Norges Arktiske Universitet

«Jeg er opptatt av at forskning skal være en konkurransedyktig karrierevei slik at vi kan rekruttere de beste hodene».

Bli bedre kjent med Bjarte sin forskning på vår medlemsside.

Bjarte Aarmo Lund. Foto: David Jensen UiT.

 

Haley De Korne

Lingvist ved Universitetet i Oslo

«Forskning i dag er preget av internasjonal mobilitet og samarbeid, noe som kan bidra til bredde og kvalitet i kunnskapen vi produserer. Imidlertid fører dette også til at vi som forskere må ta opp viktige spørsmål, som for eksempel hvordan vi kan jobbe internasjonalt på en bærekraftig måte og hvordan vi kan styrke koblingen mellom forskning og praksis lokalt på tvers av språk og ulike prioriteringer.»

Bli bedre kjent med Haley sin forskning på vår medlemsside.

Haley De Korne. Foto: Nadia Frantsen UiO.

 

Hilde Reinertsen

Forsker på samtidshistorie og dokumentanalyse ved Universitetet i Oslo

«Gjennom AYF ønsker jeg å bidra til at universitetene tar bedre vare på sine unge forskere».

 Bli bedre kjent med Hilde sin forskning på vår medlemsside.

Hilde Reinertsen. Foto: Tron Trondal.

 

Kai Arne Hansen

Forsker på musikkvitenskap og kjønnsstudier ved Høgskolen i Innlandet

«Styrka likestilling og mangfald er grunnleggjande for aukt breidde og kvalitet i norsk akademia. Med dette i mente er eg oppteken av å betre arbeidsvilkår, utvide karrieremoglegheiter og sikre høve til fagleg utvikling for yngre forskarar» 

Bli bedre kjent med Kai Arne sin forskning på vår medlemsside.

Kai Arne Hansen.

 

Mari Skuggedal Myksvoll

Oseanograf ved Havforskningsinstituttet

«Kunnskapen utfordres på mange måter, og derfor er det viktig å lære spesielt de unge kildekritikk»

Bli bedre kjent med Mari sin forskning på vår medlemsside.

Mari Skuggedal Myksvoll. Foto: Christine Fagerbakke Havforskningsinstituttet.

 

Natalia Kucirkova

Forsker på Lesing og teknologibruk ved Universitetet i Stavanger

«Jeg vil dele forskningsbasert kunnskap om hvilke ressurser og aktiviteter som er viktige for barns læring.»

Bli bedre kjent med Natalia sin forskning på vår medlemsside.

Natalia Kucirkova. Foto: Jeanette Larsen.

 

Nora Elise Hesby Mathé

Forsker på Samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo

«Jeg er opptatt av vilkårene for fri forskning og betydningen av disse for yngre forskere. I AYF ønsker jeg å delta i arbeid som bidrar til de offentlige samtalene om dette viktige temaet.»

Bli bedre kjent med Nora sin forskning på vår medlemsside.

Nora Elise Hesby Mathé. Foto. Shane ColvinUV, UiO.

 

Salwa Suliman

Forsker på stamceller og vevsregenerativ behandling ved Universitetet i Bergen

«Jeg ønsker å arbeide for å støtte og stimulere unge forskere med ulike minoritetsbakgrunner og ta tak i de hindringene som gjør at dyktige akademikere velger bort forskning».

Bli bedre kjent med Salwa sin forskning på vår medlemsside.

Salwa Suliman. Foto: Jørgen Barth.

 

Tobias Otterbring

Forbrukerpsykolog ved Universitetet i Agder

«Jeg brenner for forskningsformidling og spørsmål om akademisk frihet, så jeg vill jobbe hardt for å fortsette akademiets viktige arbeid med disse sentrale byggsteinene for et velfungerende akademia».

Bli bedre kjent med Tobias sin forskning på vår medlemsside.

Tobias Otterbring. Foto: Magnus N. Skogedal.

 

Aase Kristine Lundberg

Samfunnsgeograf ved Nordlandsforskning

«Yngre forskere kan bidra med andre perspektiver enn eldre forskere for å få til en bærekraftig og rettferdig samfunnsomstilling, og jeg vil derfor at yngre forskere i større grad skal sette dagsorden og ta plass i offentligheten.  I AYF vil jeg derfor jobbe for at forskningsformidling skal bli en integrert del av hverdagen til enda flere yngre forskere».

Bli bedre kjent med Aase Kristine sin forskning på vår medlemsside.

Aase Kristine Lundberg.

 

I oktober vil fjorten av våre nåværende medlemmer tre ut av akademiet siden deres medlemsperiode går ut. Med elleve nye medlemmer vil AYF fremover bestå av 40 personer, hvorav 21 er menn og 19 kvinner.

Våren 2022 vil det være ny utlysning og mulighet til å søke opptak i AYF