Vi søker nye medlemmer!

Akademiet for yngre forskere er på utkikk etter nye medlemmer. Er du et av dem?

Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Per i dag har akademiet 34 medlemmer, men på sikt skal akademiet bestå av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge.

Hvem er vi på utkikk etter?

Vi søker yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke. Akademiets visjon er å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.  Dette oppnås ved målrettet arbeid utført av akademiets medlemmer gjennom bl.a. høringsuttalelser, debatter, forskningskonkurranser, kronikker, undersøkelser og deltagelse på for eksempel Arendalsuka eller Forskningsdagene.

Akademiet representerer en unik utviklingsmulighet for sine medlemmer ved å tilby en inkluderende, aktiv og tverrfaglig arena. Sentralt i vår aktivitet er de obligatoriske vår- og høstsamlingene.

Om søknadsprosessen

For å bli tatt opp som medlem i akademiet kan du ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret (Akademiet benytter NFR sine aldersfratrekksregler for FRIPRO). Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju. Alle søkere vil få svar på sin søknad i løpet av uke 36, og påfølgende intervjuer vil foregå mandag 17. September 2018 i Oslo. Et eventuelt medlemskap forutsetter personlig oppmøte på intervju og alle søkere bes holde av datoen inntil videre. Intervjuene vil foregå på norsk og være gruppeintervjuer.

For 2018 skal søkerne til medlemskap i Akademiet for yngre forskere vurderes av Innvalgskomiteen bestående av Kyrre Eeg Emblem (leder), Katja Enberg, Marte Blikstad-Balas, Kim Senger, samt våre eksterne medlemmer Terje Lohndal og Kristin Vinje.

Søknaden skal sendes til innvalg@akademietforyngreforskere.no innen 30. juni 2018 og inkludere:

  1. i) Et kortfattet (maks 1 A4-side*) søknadsbrev på norsk som skal inneholde dine refleksjoner rundt følgende spørsmål:
    1) Fortell om hva du gjør i din jobb?
    2) Hva er din motivasjon for å søke AYF og hva kan du bidra med?
  2. ii) En CV, inklusive relevant publikasjonsliste på norsk eller engelsk (maks 4 A4-sider*)

*Søknadsbrev og CV må være i format Times New Roman, skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand og 2 cm marger. Bruk gjerne Norges Forskningsråd mal for CV .

Last gjerne ned flyeren under og hjelp oss spre det glade budskap!