Foto: Anne Helene Bakke - AYF

AYF med fire løsningsforslag i innspillsrunde til ny handlingsplan for norsk fagspråk

AYF har gitt sine innspill til regjeringens handlingsplan for norsk fagspråk. Les hele innspillet og våre forslag til løsninger her.  

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet varslet en handlingsplan for norsk fagspråk i akademia, og i mars og april har de mottatt innspill fra sektoren. Handlingsplanen vil legges frem sommeren 2023.  

AYF har vært svært aktive i dette arbeidet. Blant annet lanserte vi vår egen politikk om språk- og språkbruk i akademia i januar, med påfølgende debattinnlegg i Khrono. AYF-leder Nils H. Korsvoll innledet også under innspillsmøte til Universitets og høgskolerådet 14.april.  

 I vårt innspill vil vi trekke frem tre utfordringer for norsk fagspråk i akademia:  

  1. Dagens språkdebatt er polarisert, lite nyansert og ofte på feil premisser.
  2. Det er for stor grad av manglende støtte til norskopplæring til internasjonale ansatte og studenter 
  3. Språkvalg i yngre forskeres karriereløp hvor en større andel blir oppfordret til å skrive på engelsk  

 AYF foreslår fire løsninger:  

  1. Økt anerkjennelse av arbeidet som legges i undervisning 
  2. Bredere støtteapparat til publisering og formidling 
  3. Kraftig styrking av språkopplæringstilbudet og mer forutsigbare ansettelsesforhold 
  4. Det må innføres en progresjonsplan for språkopplæring 

I vårt innspill kan du lese mer inngående om både utfordringene og løsningene vi trekker frem.  

Nedenfor kan du lese  

 

For presse:  

Nils Hallvard Korsvoll  

Leder i Akademiet for yngre forskere  

411 04 587 / nils.h.korsvoll@uia.no 

Pressebilder finner du i vårt Flickr-bildearkiv.  

Arbeidsgruppen for å utvikle språk-notatet har bestått av: Pierre Lison (leder), Mari Elken, Kai Arne Hansen, Haley de Korne, Nils Hallvard Korsvoll, Hilde Reinertsen og Eirik Holmøyvik (ekstern). Forfatterne bak AYFs innspill har bestått av Nils Korsvoll, Hilde Reinertsen, Kai Arne Hansen, Haley De Korne og Bjørn Kristian Danbolt 

Øverst t.v Pierre Lison, Nils. Korsvoll, Mari Elken,
Nede t.v. Hilde Reinertsen, Kai Arne Hansen, Haley De Korne  Foto øverst: Ola B. Moe sitt foredrag på AYFs vintersamling jan. 2023. foto A.H. Bakke/AYF