Nils. H. Korsvoll. Foto: Akademiet for yngre forskere

AYFs reaksjon på Utsynsmeldingen

I dag la regjeringen fram Utsyn over kompetansebehovet i Norge. To av hovedmomentene i meldingen er at man fjerner tellekantene og at antall finansieringskategorier for den resultatbaserte uttellingen går fra 6 til 3.

Akademiet for yngre forskere (AYF) støtter at finansieringssystemet forenkles og at antall indikatorer reduseres, men det er uheldig at alle forskningsindikatorer blir fjernet. 

– Dette kan sende et signal til sektoren om hva som skal prioriteres, sier leder Nils H. Korsvoll.

Hvis institusjonen kun måles på utdanning vil det øke muligheten for at fokus flyttes bort fra forskning. Det er viktig for yngre forskere at rammene for forskning er gode når de på senere tidspunkt skal konkurrere internasjonalt om stillinger og forskningsmidler.

– Utover dette er vi positive til at meldingen legger opp til mindre rapportering og større autonomi for institusjonene, fortsetter Korsvoll.

Fremtidens kompetanse

AYF mener også at statsråden går vel langt i å peke på tematiske prioriteringer.

– Vi har hele tiden ment og påpekt at det er vanskelig å forutse hva som er fremtidens kompetansebehov, og at det derfor er uklokt å legge for sterke føringer for forskning, avslutter Korsvoll.

 

For presse: 

Nils Hallvard Korsvoll

Leder i Akademiet for yngre forskere

411 04 587 / nils.h.korsvoll@uia.no

Flere pressebilder finner dere på Flickr

Ola Borten Moe på AYFS vintersamling januar 2023. F.v. Nils H. Korsvoll, Ola Borten Moe, Marte Solheim og Gunn Elisabeth Birkelund (generalsekretær i DNVA)
F.v: Nils H. Korsvoll (leder AYF), Ola Borten Moe, Marte CW Solheim (nestleder AYF) og Gunn Elisabeth Birkelund (generalsekretær DNVA). Foto: Anne Helene Bakke/AYF