Nyheter

Akademisk frihet under press i Tyrkia

Norske akademier ytrer sin bekymring for innskrenkningen av akademisk frihet i Tyrkia.

Les mer

Young Researchers' Conference

I juni deltok Akademiet på Young Researchers’ Conference i forbindelse med Slovakias kommende EU-presidentskap.

Les mer

Høringsinnspill til melding om kvalitet i høyere utdanning

Les Akademiet for yngre forskere sitt høringsinnspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Les mer

Mobilitet i akademia – et liv som nomade?

Les Akademiet for yngre forskere sitt oppspill til debatten «Mobilitet i akademia – et liv som nomade?»

Les mer

Innspill til Humaniorameldingen

Les Akademiet for yngre forskeres innspill til den kommende Humaniorameldingen.

Les mer

Meld deg på Akademiets nyhetsbrev

Akademiet for yngre forskere har lansert nyhetsbrev.

Les mer

Frokostseminar: Mobilitet i akademia – Et liv som nomade?

Forskerforbundet og Akademiet for yngre forskere inviterer til frokostseminar om forskermobilitet 1. juni fra kl. 08:00–10:00 på Stratos, Youngstorget.

Les mer

Internasjonalt innspill om Open Access og Open Data

Sammen med andre unge akademier i Europa har Akademiet for yngre forskere sendt innspill til Europakommisjonen om Open Access og Open Data.

Les mer

Akademiets forskningskafé

I mars og april inviterer Akademiet for yngre forskere til forskerkafé på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer

Akademisamling i Trondheim

7.-8. mars samles hele Akademiet for yngre forskere i Trondheim.

Les mer

Akademiets høringsinnspill til Forskningsrådets rekrutteringspolicy

Les Akademiet for yngre forskere sitt høringsinnspill til Forskningsrådets utkast til ny rekrutteringspolicy.

Les mer

Akademiet deltar i det internasjonale prosjektet "Be a better being"

Die Junge Akademie i Tyskland har initiert prosjektet «Be a better being». Akademiet for yngre forskere deltar som internasjonal partner.

Les mer