AyfStyre2021

Nytt styre i AYF

1.november tiltrådte AYFs nye styre. De ble valgt av Generalforsamlingen i oktober.

Det nye styret består av:

Leder: Jonas Stein
Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, medlem siden 2019

Leder Jonas Stein. Foto: John Trygve Tollefsen/AYF

Nestleder: Kjersti Lohne
Førsteamanuensis i kriminologi ved UiO, medlem siden 2018

Nestleder Kjersti Lohne.

Interne styremedlemmer:

Aike Peter Rots
Førsteamanuensis i asiastudier ved UiO, medlem siden 2020

Internt styremedlem Aike Peter Rots.

Anne Tjønndal
Førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Nord Universitet, medlem siden 2019

Internt styremedlem Anne Tjønndal. Foto: John Trygve Tollefsen/AYF

Irja Ida Ratikainen
Førsteamanuensis i biologi ved NTNU, medlem siden 2020

Internt styremedlem Irja Ida Ratikainen.

Eksterne styremedlemmer

Eirik Holmøyvik
Professor ved juridisk fakultet, UiB

Eksternt styremedlem Eirik Holmøyvik. Foto: UiB.

Kjartan Almenning
Leder for ideell og velferdspolitikk i Abelia

Eksternt styremedlem Kjartan Almenning.

Varaer

Første-vara: Mari Elken
Seniorforsker ved NIFU

Første-vara Mari Elken.

Andre-vara: Nils Hallvard Korsvoll
Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiA

Andre-vara Nils Hallvard Korsvoll. 

Styret er valgt for perioden 1.november 2021 til 31.oktober 2022, med unntak av Kjartan Almenning som er valgt for to perioder frem til 31.oktober 2023.