Nytt år – ny strategi og arbeidsprogram

Godt nyttår! 2022 vil bli et spennende år for AYF – og med ny strategi og nytt arbeidsprogram er vi klare for å ta fatt på året vi har foran oss.

Strategien og arbeidsprogrammet ble vedtatt på AYFs generalforsamling i oktober og nå ser vi frem til å sette i gang med å jobbe etter disse viktige dokumentene.

Vår nye visjon er som følger:

«Akademiet for yngre forskere fremmer vitenskap og former fremtidens kunnskapssamfunn»

Vi har to overordnede prioriteringer for den neste fireårsperioden som er “Samfunnsengasjement” og “Organisasjon”. Blant våre målsetninger er at vi vil fremme gode vilkår for fri forskning og forskningsbasert politikk, fremme betydningen av forskningsetikk, synliggjøre forskerrollen, og være en foretrukken samarbeidspartner for ledende aktører innen norsk forskningspolitikk

Der hvor strategien legger de overordnende føringene for de neste fire årene vil arbeidsprogrammet legge de konkrete målsetningene for året vi har foran oss. I 2022 vil vi blant annet jobbe for å rette søkelyset på den akademiske ytringsfriheten, utvikle en egen politikk for språk og språkbruk i akademia og videreutvikle kanaler for forskningsformidling mot allmennheten – som blant annet vår nylige podcastserie.

«Med en ny ambisiøs strategi og arbeidsprogram ser vi frem til å fatt på det viktige arbeidet i året som vi har foran oss. Vårt mål er at AYF videreutvikler seg og fortsetter å være en slagkraftig organisasjon og stemme for yngre forskere».

Jonas Stein – leder i AYF

 

Vi vil ønske dere alle et riktig godt nytt år!

 

Vennlig hilsen lederduoen ved

Jonas Stein og Kjersti Lohne

Leder Jonas Stein med nestleder Kjersti Lohne. Foto: Anne Lise Norheim.


For presse:

Jonas Stein

Leder i AYF

Jonas.stein@uit.no / tlf: 480 64 583

Hele Strategien for perioden 2022-2026 kan leses her

Hele Arbeidsprogrammet for 2022 kan leses her

English versions of our new strategy and work programme may be found here.

 

Votering. Foto Anne Lise Norheim.

 

God jul og takk for et begivenhetsrikt 2021!

Vi i Akademiet for yngre forskere vil ønske alle sammen en riktig god jul og godt nyttår! Det har vært et begivenhetsriktår, men også som i fjor et ganske annerledes år.

Av årets høydepunkter har vi gjennomført fire innholdsrike samlinger, lansert en rapport om koronasituasjonen for yngre forskere – og løftet viktige debatter om blant annet midlertidighet, karriereveier og akademisk ytringsfrihet – og gitt innspill til ny langtidsplan for forskning- og høyere utdanning. Vi har også lansert en flott filmserie «A day in thelife of a young researcher in Norway», podcastserien«Forskerrådet» og arrangert Young Reserchers Night hele sju steder i Norge.

I 2021 har vi tatt opp elleve nye medlemmer og AYF utgjør nå 40 forskere over hele landet og på tvers av en rekke faggrenerog institusjoner. Vi har også takket av vårt andre kull (2017-2021) bestående av 14 medlemmer, som har gjort en fabelaktig innsats for akademiet.

På nyåret vil vi lansere vår årsrapport for 2021 hvor vi vil ha rapportere på alle de spennende og viktige aktivitetene vi har gjort i året som har gått.

På nyåret ser vi frem til å lansere et ambisiøst arbeidsprogram for 2022 – og en helt ny strategi for perioden 2022-2026!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår og ser vi frem til 2022 – som vil bli et viktig år for AYF – og hvor vi forhåpentligvis vil være litt mer tilbake igjen til normalen.

Hør vår podcast Forskerrådet

Hør vår rykende ferske podcast Forskerrådet – en podcast om det ingen forteller deg om forskerlivet.

28.november slapp vi første episode av vår podcast Forskerrådet. Podcasten gis ut av AYF og er produsert av Von kommunikasjon

Første episode og de øvrige episodene hører du blant annet på Spotify og Apple Podcasts

Sesong 1 er på totalt 5 episoder og du vil høre en nye episode hver søndag i adventstiden .

Les også Khrono på søndager – hvor podcasten vil være en del av årets adventsserie 🎅🤶

AYF sine innspill til Kierulf-utvalget om Akademisk ytringsfrihet

AYF har gitt sine innspill til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet. Les vårt innspill her!

AYF mener det er fire overordnede utfordringer knyttet til den akademiske ytringsfriheten som er:

1. Midlertidighet

2. Eksternfinansiering

3. Press fra eksterne interesser

4. Avgrensning – at det er uklart hvem den akademiske ytringsfriheten gjelder for.

Vi anbefaler at

 • Det opprettes et ombud for akademisk ytringsfrihet. Ombudet kan være på nasjonalt nivå, eller opprettes ved institusjonene. I tillegg foreslår vi grundig opplæring av alle ledere ved forskningsinstitusjoner i akademisk ytringsfrihet, inkludert hvilken trygghet prinsippet gir akademisk ansatte.
 • Det bør settes av mer midler til nysgjerrighetsdrevet forskning relativt til den brukerorienterte forskningen. NFR og KD bør analysere effekten av brukerorientering på graden av reell akademisk frihet og ytringsfrihet, og/eller gjøre en kartlegging av hvordan denne problemstillingen oppleves blant forskere i Norge.
 • AYF foreslår at alle institusjoner har en handlingsplan for hva de skal gjøre dersom enkeltforskere eller fagmiljøer blir utsatt for press og kampanjer, enten gjennom offentlig debatt eller juridiske krav.
 • Utvalget vurderer grenseoppgangen for akademisk ytringsfrihet og hvilke implikasjoner ulike definisjoner vil ha, både for ulike grupper og for håndhevelsen av selve prinsippet.

Innspillet har vært utarbeidet av Kjersti Lohne, Mari Myksvoll, Hilde Reinertsen og Nora Elise Hesby Mathe på vegne av AYF.

Ekspertutvalget ledes av Anine Kierulf og vil legge frem sin rapport 1.mars 2022. Les mer om deres arbeid på regjeringens nettsider.

Foto øverst i saken er av utvalgsleder Anine Kierulf. Foto: Ketil Blom Haugstulen / Khrono

Les hele vårt innspill her!

 

For pressehenvendelser kontakt:

Kjersti Lohne
Nestleder i Akademiet for yngre forskere
kjersti.lohne@jus.uio.no
97175846

Foto: Anne Lise Norheim /AYF.

Nytt styre i AYF

1.november tiltrådte AYFs nye styre. De ble valgt av Generalforsamlingen i oktober.

Det nye styret består av:

Leder: Jonas Stein
Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, medlem siden 2019

Leder Jonas Stein. Foto: John Trygve Tollefsen/AYF

Nestleder: Kjersti Lohne
Førsteamanuensis i kriminologi ved UiO, medlem siden 2018

Nestleder Kjersti Lohne.

Interne styremedlemmer:

Aike Peter Rots
Førsteamanuensis i asiastudier ved UiO, medlem siden 2020

Internt styremedlem Aike Peter Rots.

Anne Tjønndal
Førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Nord Universitet, medlem siden 2019

Internt styremedlem Anne Tjønndal. Foto: John Trygve Tollefsen/AYF

Irja Ida Ratikainen
Førsteamanuensis i biologi ved NTNU, medlem siden 2020

Internt styremedlem Irja Ida Ratikainen.

Eksterne styremedlemmer

Eirik Holmøyvik
Professor ved juridisk fakultet, UiB

Eksternt styremedlem Eirik Holmøyvik. Foto: UiB.

Kjartan Almenning
Leder for ideell og velferdspolitikk i Abelia

Eksternt styremedlem Kjartan Almenning.

Varaer

Første-vara: Mari Elken
Seniorforsker ved NIFU

Første-vara Mari Elken.

Andre-vara: Nils Hallvard Korsvoll
Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiA

Andre-vara Nils Hallvard Korsvoll. 

Styret er valgt for perioden 1.november 2021 til 31.oktober 2022, med unntak av Kjartan Almenning som er valgt for to perioder frem til 31.oktober 2023.

 

New Mini-series: A week in the life of young researchers in Norway

Exciting news! We are launching a brand new mini-series called “A week in the life of young researchers in Norway”

The series consists of five short films about a week in the life of young researchers in Norway. Directed and animated by Jørgen Hansen and written and produced by Siddharth Sareen for the Young Academy of Norway, these five films traverse a number of issues related to academic life and work in Norway. The five films address work-life balance, recruitment practices, diversity, language use and collaborative relationships, featuring interviews with researchers ensconced in an animated storytelling format. The Young Academy of Norway is the proud sponsor and owner of the movies and we acknowledge all those who contributed to the series.

Down below you may watch every video – these are all available at our Youtube-channel. In the video-descriptions you may find links to useful resources as a new international researcher in Norway.

Monday: Work-life balance

The short film series opens with Monday and brings up multiple aspects of work-life balance in the everyday life of researchers in Norway. Here you may also see interviews with YAN-member: Alexander Sandtorv (UiO) and YAN-alumni Solfrid Bratland-Sanda.

Tuesday – Recruitment

The short film series continues with Tuesday and reflects on recruitment practices at Norwegian academic institutions. Here you may also see interviews with YAN-members: Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim (UiS) and Åsmund Eikenes

Wednesday – Diversity

The short film series continues with Wednesday and brings into focus a variety of concerns related to diversity in Norwegian academia. Here you may also see interviews with Moumita Senand YAN-member Kjersti Lohne

Thursday – Language

The short film series continues with Thursday where we turn attention to practices of language use within academia in Norway. Here you may also see interviews with YAN-members: Pierre Lison and Malgorzata Cyndecka

Friday – Collaborative relationships

The short film series concludes with Friday, where we highlight the role of collaborative relationships within Norwegian academic culture and institutions. Here you may also see interviews with YAN-members: Aike Rots, Anne Tjønndal and Thomas Gjesteland

TRAILER

Voices of the animated persons are:

Aike Rots – Jacques

Marianne Hem Eriksen – Gro

Nils Hallvard Korsvoll – John

Tanya Styrvold – Kari

 

Directed and animated by Jørgen Hansen, and written and produced by Siddharth Sareen

Young Academy of Norway / Akademiet for yngre forskere 2021 – all rights reserved

 

Høstsamlingen 2021 – nye medlemmer, ny strategi, ny ledelse og spennende debatter

Endelig kunne vi møtes igjen på ordentlig! 14-15.oktober arrangerte vi vår tradisjonsrike Høstsamling og for første gang arrangerte vi en samling i Stavanger – denne gang på ærverdige Hotel Victoria. Vi var nesten et fulltallig AYF hvor vi også tok opp elleve nye medlemmer.

Generalforsamlingen – nytt arbeidsprogram, ny strategi og ny ledelse

På generalforsamlingen markerte vi alt det gode arbeidet som har blitt utført i organisasjonen det siste året. En ny og ambisiøs strategi for perioden 2022-2026 ble vedtatt. Vi vedtok også Arbeidsprogrammet for 2022. Vi ser veldig frem til å jobbe med disse ambisiøse programmene. Hovedmålsetningene vil være et samfunnsengasjert AYF bygget på en sterk organisasjon. Disse dokumentene vil tre i kraft 1.januar og blir tilgjengelig på nettsiden før det.

Generalforsamlingen ble også ny ledelse valgt. Ny leder er Jonas Stein og ny nestleder er Kjersti Lohne.

De vil få følge i styret av Aike Rots, Irja Ratikainen, Anne Tjønndal, Eirik Holmøyvik (ekstern), Kjartan Almenning (ekstern), Mari Elken (første-vara) og Nils Hallvard Korsvoll (andre vara).

Leder Jonas Stein med nestleder Kjersti Lohne. Foto: AYF.

Høstsamling – spennende diskusjoner om ny regjering, akademisk yttringsfrihet og omstilling 

Vi hadde flere spennende programbolker. Vi fikk besøk av Rune Dahl Fitjar, pro-rektor for innovasjon ved Universitetet i Stavanger til å snakke om omstilling på dag 1. Dette med påfølgende panelsamtale med våre medlemmer Marte CW Solheim, Siddharth Sareen og Ragnhild Freng Dale.

På dag 2 hadde vi panelsamtale med redaktør i Khrono Tove Lie om hva den nye regjeringen og Hurdalsplattformen vil ha å si for akademia. I panelet deltok også Jonas Stein, Ingrid Lossius Falkum og Ragnhild Freng Dale.

Dette ble påfulgt av en spennende forelesning fra Vidar Strømme – fagsjef i Norges institusjon for menneskerettigheter (NiM) om akademisk ytringsfrihet. Dette vil bli et viktig tema for AYF i tiden fremover.

På samlingen fikk vi også noen glimt av både en animasjonsfilmserie og podkast som AYF vil lansere i løpet av kort tid!

Se noen bilder fra samlingen her.

Foto: Anne Lise Norheim.

 

Panelsamtale med Marte CW Solheim, Ragnhild Freng Dale, Siddharth Sareen og pro-rektor for innovasjon ved Universitetet i Stavanger Rune Dahl Fitjar. Foto: Bjørn Kristian Danbolt.

 

Panelsamtale med Ragnhild Freng Dale, Jonas Stein, Ingrid Lossius Falkum og redaktør i Khrono Tove Lie. Foto: Bjørn Kristian Danbolt.

 

Vidar Strømme ved Norges institusjon for menneskerettigheter holdt foredrag om Akademisk ytringsfrihet. Foto: Bjørn Kristian Danbolt.

Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer

Vi har gleden av å meddele at Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer. I år var det sterk konkurranse med nærmere 60 søkere. I denne saken kan du bli bedre kjent med våre nye medlemmer for perioden 2021-2025.

Medlemmene representerer en stor faglig og institusjonell bredde og vil tilføre AYF nye ideer og perspektiver. Våre nye medlemmer arbeider ved utdannings- og forskningsinstitusjoner over hele landet – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Her kan du lese kort om hvert medlem:

 

Astrid Marie Jorde Sandsør

Samfunsøkonom ved Universitetet i Oslo og NIFU

«For å løse samfunnsutfordringer blir det stadig viktigere å samarbeide på tvers av fagfelt, og AYF skaper en slik møteplass for yngre forskere. Jeg ser veldig frem til å bidra til denne møteplassen og ønsker også å jobbe for å endre strukturelle forhold kan skape unødvendige hindringer for unge forskere.»

Bli bedre kjent med Astrid Marie sin forskning på vår medlemsside.

Astrid Marie Jorde Sandsør. Foto: UiO.

 

Bjarte Aarmo Lund

Kjemiker ved UiT Norges Arktiske Universitet

«Jeg er opptatt av at forskning skal være en konkurransedyktig karrierevei slik at vi kan rekruttere de beste hodene».

Bli bedre kjent med Bjarte sin forskning på vår medlemsside.

Bjarte Aarmo Lund. Foto: David Jensen UiT.

 

Haley De Korne

Lingvist ved Universitetet i Oslo

«Forskning i dag er preget av internasjonal mobilitet og samarbeid, noe som kan bidra til bredde og kvalitet i kunnskapen vi produserer. Imidlertid fører dette også til at vi som forskere må ta opp viktige spørsmål, som for eksempel hvordan vi kan jobbe internasjonalt på en bærekraftig måte og hvordan vi kan styrke koblingen mellom forskning og praksis lokalt på tvers av språk og ulike prioriteringer.»

Bli bedre kjent med Haley sin forskning på vår medlemsside.

Haley De Korne. Foto: Nadia Frantsen UiO.

 

Hilde Reinertsen

Forsker på samtidshistorie og dokumentanalyse ved Universitetet i Oslo

«Gjennom AYF ønsker jeg å bidra til at universitetene tar bedre vare på sine unge forskere».

 Bli bedre kjent med Hilde sin forskning på vår medlemsside.

Hilde Reinertsen. Foto: Tron Trondal.

 

Kai Arne Hansen

Forsker på musikkvitenskap og kjønnsstudier ved Høgskolen i Innlandet

«Styrka likestilling og mangfald er grunnleggjande for aukt breidde og kvalitet i norsk akademia. Med dette i mente er eg oppteken av å betre arbeidsvilkår, utvide karrieremoglegheiter og sikre høve til fagleg utvikling for yngre forskarar» 

Bli bedre kjent med Kai Arne sin forskning på vår medlemsside.

Kai Arne Hansen.

 

Mari Skuggedal Myksvoll

Oseanograf ved Havforskningsinstituttet

«Kunnskapen utfordres på mange måter, og derfor er det viktig å lære spesielt de unge kildekritikk»

Bli bedre kjent med Mari sin forskning på vår medlemsside.

Mari Skuggedal Myksvoll. Foto: Christine Fagerbakke Havforskningsinstituttet.

 

Natalia Kucirkova

Forsker på Lesing og teknologibruk ved Universitetet i Stavanger

«Jeg vil dele forskningsbasert kunnskap om hvilke ressurser og aktiviteter som er viktige for barns læring.»

Bli bedre kjent med Natalia sin forskning på vår medlemsside.

Natalia Kucirkova. Foto: Jeanette Larsen.

 

Nora Elise Hesby Mathé

Forsker på Samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo

«Jeg er opptatt av vilkårene for fri forskning og betydningen av disse for yngre forskere. I AYF ønsker jeg å delta i arbeid som bidrar til de offentlige samtalene om dette viktige temaet.»

Bli bedre kjent med Nora sin forskning på vår medlemsside.

Nora Elise Hesby Mathé. Foto. Shane ColvinUV, UiO.

 

Salwa Suliman

Forsker på stamceller og vevsregenerativ behandling ved Universitetet i Bergen

«Jeg ønsker å arbeide for å støtte og stimulere unge forskere med ulike minoritetsbakgrunner og ta tak i de hindringene som gjør at dyktige akademikere velger bort forskning».

Bli bedre kjent med Salwa sin forskning på vår medlemsside.

Salwa Suliman. Foto: Jørgen Barth.

 

Tobias Otterbring

Forbrukerpsykolog ved Universitetet i Agder

«Jeg brenner for forskningsformidling og spørsmål om akademisk frihet, så jeg vill jobbe hardt for å fortsette akademiets viktige arbeid med disse sentrale byggsteinene for et velfungerende akademia».

Bli bedre kjent med Tobias sin forskning på vår medlemsside.

Tobias Otterbring. Foto: Magnus N. Skogedal.

 

Aase Kristine Lundberg

Samfunnsgeograf ved Nordlandsforskning

«Yngre forskere kan bidra med andre perspektiver enn eldre forskere for å få til en bærekraftig og rettferdig samfunnsomstilling, og jeg vil derfor at yngre forskere i større grad skal sette dagsorden og ta plass i offentligheten.  I AYF vil jeg derfor jobbe for at forskningsformidling skal bli en integrert del av hverdagen til enda flere yngre forskere».

Bli bedre kjent med Aase Kristine sin forskning på vår medlemsside.

Aase Kristine Lundberg.

 

I oktober vil fjorten av våre nåværende medlemmer tre ut av akademiet siden deres medlemsperiode går ut. Med elleve nye medlemmer vil AYF fremover bestå av 40 personer, hvorav 21 er menn og 19 kvinner.

Våren 2022 vil det være ny utlysning og mulighet til å søke opptak i AYF

Hvordan er tilstanden til det norske demokratiet?

Høstens andre møte i demokratiserien arrangeres i samarbeid mellom Det Norske Videnskapsakademi og Akademiet for yngre forskere.

Statsviterne Carl Henrik Knutsen og Sirianne Dahlum leder en undersøkelse bestilt av regjeringen om tilstanden til det norske demokratiet. De vil her presentere noen resultater og refleksjoner rundt denne undersøkelsen. Dette i lys av det nylig gjennomførte Stortingsvalget, og sammenlignet med tidligere stortingsvalg.

Etter deres fremleggelse blir det panelsamtale for å belyse denne tematikken. Panelet vil, i tillegg av Knutsen og Dahlum, bestå av Lene Westgaard-Halle (stortingsrepresentant H) og Jette Christensen (stortingsrepresentant AP). Panelet vil ledes av Thea Elnan (journalist i Morgenbladet).

Møtet vil avholdes i Akademiets lokaler i Drammensveien 78. Grunnet smittevernregler er deltagelse kun for inviterte.

Møtet vil også streames.

Innledere

Carl Henrik Knutsen (Foto: UiO) og Sirianne Dahlum.

Carl Henrik Knutsen er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av Akademiet for yngre forskere fra 2015-2019

Sirianne Dahlum er førsteamanuensis ved Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning. Hun er medlem av Akademiet for yngre forskere.

Panel

Jette F. Christensen

Jette Christensen har siden 2010 vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Christensen har også sittet i Europarådet siden 2017 og ledet Riksvalgsstyret i 2021.

Lene Camilla Westgaard-Halle

Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre siden 2017. Hun deltar i Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og tidligere arbeidet i blant annet Miljøstiftelsen ZERO, Kommunalbanken og Høyres stortingsgruppe.

Thea Elnan

Thea Elnan er journalist i Morgenbladet. Hun er utdannet statsviter fra UiO og har tidligere jobbet i en rekke aviser som blant annet DN, Klassekampen og Aftenposten.

AYF med flere innspill til ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) er et av de viktigste strategiske dokumentene for styringen av norsk kunnskapspolitikk. Det neste året skal LTP revideres og AYF har gitt sine innspill.

Her er våre anbefalinger:

Hva er de største samfunnsendringene

Vi anser klimakrisen, utfordringer knyttet til fri forskning og akademisk ytringsfrihet samt ettervirkninger av koranapandemien som de tre største samfunnsendringene. Dette skaper også et behov for endringer i den reviderte langtidsplanen.

Hvilke hindringer eksisterer for at LTP skal nå sine mål

I vårt innspill viser vi til flere konkrete hindringer som vi mener svekker måloppnåelsen. Blant annet gjelder dette den høye andelen midlertidighet i norsk akademia, som bidrar til å skape usikre karriereveier og betingelser for yngre forskere, og svekker kvaliteten på forskningen. I tillegg finner vi store variasjoner i UH-sektoren i forskernes betingelser og tid til å forske.

Selv om det har vært en økning i forskningsmidler, har vi ikke oppnådd målet om at FOU-innsatsen skal utgjøre 3 prosent av BNP. Vi anbefaler at NFR utreder en to-trinns søknadsprosess med en forenklet søknadsmodell i første runde, og en mer fullverdig søknad for de som går videre til andre runde. Dette vil spare tid for de som søker, og i tillegg sikre at NFR får mer kapasitet til søknadsbehandlingen.

Vi mener at det økte presset mot den akademiske ytringsfriheten er bekymringsverdig. Vi må verne fri forskning mot press og maktmisbruk fra interesser som ønsker å sensurere eller påvirke resultatene, enten det er styresmakter, næringsinteresser eller andre oppdragsgivere.

 Hva bør endres i gjeldende LTPs mål og prioriteringer 

Vi mener langtidsplanen har gode målsetninger, og at disse bør videreføres. AYF mener at det bør gjøres noen justeringer i prioriteringene knyttet til «Klima, miljø og miljøvennlig energi» og «Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden».

Hvordan bør «Missions» innrettes  

Vi anbefaler at såkalte missions får et norsk begrep, for eksempel «samfunnsutfordringer» eller «samfunnsoppdrag». For at «missions» skal være best mulig innrettet, er det viktig at forskere, både yngre og etablerte, tar del i utformingen av «missionene».

Hvordan sikre tillit til forskning

For å sikre høyere tillit til forskningsbasert kunnskap, må forskningens verdier, metoder og innhold formidles til befolkningen i større grad enn i dag. Formidling må anses og anerkjennes formelt som en integrert del av forskningen.

Andre innspill

AYF mener at norsk som fagspråk må beholdes og videreutvikles, og at den reviderte langtidsplanen må inneholde en strategi for dette.

Hele vårt høringsinnspill kan leses på våre nettsider.

Forslag til ny LTP vil bli lagt frem i oktober 2022, og vil gjelde for perioden 2023-2032. Les mer om dette arbeidet på regjeringen sine nettsider.

 

Welcome to Young Researchers Night – From North to South and East to West!

The Young Academy of Norway for are excited to announce that we will host Young Researchers Night (YRN) several places on the 24th of September this year!

YRN is an annual event and is a part of Forskningsdagene. The topic of this years “Forskningsdagene” is Peace and Conflict

This year YRN-events will be held from Kristiansand in the South to Bodø in the North, and from Bergen in the West to Oslo in the East.

Please note that due to COVID-19-restrictions most events require that you register and/or book a free ticket, and it might be limited capacity. All events are free of charge.

Here is a list of places hosting the event with a link to Facebook-events. In the facebook-event you might find more information and a registration form:

 

Bergen

 • Venue: NORCE – Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
 • Co-Hosts: UiBDoc, Forskningsdagene
 • Facebook Event

Bodø

 • Venue: Bådin Bryggeri – Tolder Holms vei 6, Bodø
 • Co-Hosts: Nord Universitet, Forskningsdagene
 • Facebook Event

Bø i Telemark

 • Venue: Kroa i Bø, Lundevegen 61, Bø
 • Co-Hosts: Telemarksforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, Forskningsdagene
 • Facebook Event

Agder

 • Venue: Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand
 • Co-Hosts: UiADoc, Forskningsdagene
 • Facebook-event

Oslo

 • Venue: Litteraturhuset, room Kjelleren, Wergelandsveien 29, Oslo
 • Co-Hosts: Forskningsdagene
 • Facebook Event

Stavanger

 • Venue: Folken – Løkkeveien 24, Stavanger
 • Co-Hosts: UiSdc, University of Stavanger, Forskningsdagene
 • Facebook Event
   

Trondheim

 • Venue: Rockheim – Brattørkaia 14, Trondheim
 • Co-Hosts: Forskningsdagene
 • Facebook Event

 

 

Meta Roestenberg wins the Letten Prize

Oslo, 17 June 2021: Infectious disease specialist Meta Roestenberg of Leiden University Medical Center, is the winner of the 2021 Letten Prize. She has dedicated her life to harness and deploy her scientific and professional expertise to serve the poorest and the underprivileged people of the world.

The main purpose of the Letten Prize is to recognise younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life. Meta Roestenberg has established an international network of vaccine researchers in Uganda, Zambia, India, and Burkina Faso, which allows transfer of knowledge and exchange of staff. Her efforts will have a great impact on solution of poverty-related infectious diseases in countries where the clinical need is highest.

“Professor Roestenberg’s achievements and vision meet all the criteria listed in the call for the Letten Prize. She has contributed significantly to the research on the infectious diseases prevalent in countries with low resources, and her engagement and outreach extend way beyond her excellent academic achievements in the area of health,” says Heidi Holmen, chair of the Letten Prize Committee. She continues: “From an impressive diversity of truly global applicants, three candidates were shortlisted, from whom Meta Roestenberg was chosen as the winner.”

Prize money dedicated to cost-effective vaccination
The Letten Prize winner is awarded 2 million NOK, and the main part of the prize money is reserved for research activities promoted by the winner. In Meta Roestenberg’s research proposal, she seeks to establish cost-effective vaccination programs in prevention of neglected infectious diseases by engaging Ph.D. students and encouraging the research associated with vaccine development.

“Meta Roestenberg aims to train a new generation of mainly female scientists and physicians in order to extend the benefits of science to a global health,” says Heidi Holmen.

Malaria

Roestenberg never set out to be a physician, but she was good at science, and so felt that medicine might be the best way to use her talents. She undertook a PhD on malaria vaccines at Radboud University Nijmegen, and since then has dedicated her career to finding a way to prevent malaria.

The parasites are completely adapted to the human immune system, and may have ways to actually manipulate the immune system so that it doesn’t respond vigorously. For a malaria vaccine to work, it has to overcome this manipulation. With the support of the Letten Prize, Roestenberg is planning a rigorous clinical trial in which healthy volunteers will be given a dose of a malaria vaccine candidate. She hopes that if the trial is successful, it opens the door to a new method of vaccine development.

She is also planning to document the process of conducting the trial on film, so it can be used as a resource by research teams elsewhere in the world.

 

Runners up

The two other short-listed candidates were Ramona Vijeyarasa, a lawyer from Australia, and Tolullah Oni, a public health physician from Nigeria.

 

More on Lettenprize.com.

Letten Prize winner Professor Meta Roestenberg’s career serves as a sterling example of research that combines scientific excellence and rigor with true social engagement, says the Letten Prize Committee.

Photo: Milette Raats

About the Letten Prize:

The Letten Prize was launched in March 2018 by the Young Academy of Norway and the Letten Foundation to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life. The prize of 2 million NOK will be awarded biennially to a young researcher under the age of 45 conducting excellent research of great social relevance. In 2018 Tarunabh Khaitan, a lawyer from India, won the prize.

About the Letten Foundation:
Professor Letten F. Saugstad (1925 – 2014) founded the Letten Foundation in 1986 to promote basic research, especially in the field of birth defects and certain aspects of mental illness, which increases the knowledge of brain structure and function. The foundation also prioritizes studies of health effects associated with environmental pollution and other adversities that add to the understanding of the relation of man to his environment. The Letten Foundation gives educational grants, organises international conferences and gives awards to outstanding achievements.

Contact information:

Chair of the Letten Committee
Heidi Holmen, associate professor
Email: Heidi.holmen@oslomet.no
Mobile: +47 90580017 
Chair of Letten Board
Arnfinn Midtbøen
, associate professor
Email: a.h.midtboen@sosgeo.uio.no
Mobile: +47 92082553
Chair of the Letten Prize Board